ZAMYŠLENÍ NA 20. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: CO JE ROZUMNÉ?

20. 8. 2018

V souvislosti s kurzem o Eucharistii, který nám Církev nabízí během těchto prázdninových nedělí, mi dnes přichází na mysl jedno upozornění:

nebuďme dětinští či nerozumní (Př 9,6; Ef 5,17). Neboť naším úkolem není spekulovat nad Eucharistií, ale ji přijímat. Je totiž pro nás zárukou věčného života.

Chceš věčně žít? Vědci vymýšlejí způsoby, jak prodloužit lidský život – léky, transplantacemi, genetickými manipulacemi … Ale představ si, že život, který žiješ nyní, bys měl žít ještě takových 200-300 let. Chytá mě děs při takové myšlence. Když to vezmu humorně, každý den si ráno i večer mýt zuby další dlouhá léta se mi nechce. Natož pracovat v potu tváře…

Chceš věčně žít? Bůh i tobě nabízí věčný život, ve kterém už nebude bolesti ani nářek… Dává k tomu jednu jedinou podmínku – přijímat jeho tělo a krev. Aby nám to nebylo odporné, dává se nám pod způsobem chleba a vína, tedy něčeho, co je pro nás jako pokrm a nápoj přirozené. Chce to jen víru, že Bůh je v této „hmotě“ skutečně přítomen, když kněz nad ní vysloví slova proměňování. A pak to chce čisté srdce. Tedy neustálé úsilí o čisté srdce, vyjadřované lítostí na hříchy, zpovědí, pokáním a neustálou změnou života podle Božích přikázání.

Chceš věčně žít? Tak neváhej a přijímej. Často, nejméně každou neděli. A přesvědčíš se, že přebývání s Bohem přináší mnohé další benefity. Budeš klidnější, trpělivější, laskavější, bude tě více zajímat život (skutečný život, ne ty bulvární nesmysly), konat dobro bude pro tebe snazší a odporovat zlu bude pro tebe samozřejmé… Bolest a trápení, které snášíš, budeš vnímat jako cestu k trvalému přebývání s Bohem.

Chceš věčně žít? Vlastně už žiješ věčně – pokud přijímáš Krista ve svátosti, už máš věčný život. Jistě přijde smrt, ale jen pro tělo. I to jen do času.

Přečti si několikrát dnešní evangelium (Jan 6,51-58). Ježíš jasně hovoří o souvislosti mezi věčným životem a přijímáním či nepřijímání jeho těla a krve. Věříš mu? Pokud ano, tak přijímej, pokud ne, tak mu uvěř a přijímej. Neznám jiný spolehlivý způsob, jak mít věčný život.

Nebuď pošetilý!

Zpět na titulní stránku