ZAMYŠLENÍ NA 19. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: SETKÁNÍ A DŮSLEDKY

14. 8. 2017

Dnešní čtení jsou (jako vždy) nebezpečná. Nebezpečná ve smyslu možná nechtěných následků.

Vždyť běžně velmi neradi měníme svůj život…

Dnešní čtení vedou opět k setkání s Bohem. Nejen historickému, jako bylo setkání Eliáše a Boha na vrchu Chorebu či setkání apoštolů s Ježíšem na rozbouřeném moři. Vedou k osobnímu setkání – ty a Bůh. A takové setkání má své následky. Například u apoštola Pavla jsou jimi i velký žal a nepřetržitá bolest. Proč? Neboť vnímal, jak se dostal nezaslouženě blízko k Bohu, zatímco jeho bratři podle těla zůstali daleko.

Možná je čas zase postoupit o stupínek výše ve víře a lásce. Neboť většinou jsme zaměřeni na vlastní spásu. A je to správně. Někteří se však trápí i pro spásu svých blízkých. To je velmi dobré. Ale Pavel jde ještě dál – jakoby říkal Bohu, že raději ať zavrhne jeho, ale ať přijme jeho bratry.

Doufám, že ti velmi záleží na tom, abys žil věčně se svým Bohem. Ale platí, že nikdo se do nebe nedostane sám. Nejenže potřebuje vykoupení Kristem, ale potřebuje i lidi, kterým prokazuje lásku i od kterých přijímá lásku, a takový společný život v Kristu je přivádí spolu k bráně nebe.

Je ve tvém srdci taková starost o lidi, se kterými žiješ? Například o tvé sousedy? Vzdálené příbuzné? Kolegy? Leží ti na srdci jejich věčný život?

Přečti si dnes několikrát Pavlova slova z Listu Římanům (9,1-5). A vzbuzuj si v srdci lásku ke konkrétním lidem ze svého okolí, kteří žijí jako ztracení, jako lidé bez naděje. Potom popros Ducha Svatého, aby ti ukázal, jak jim můžeš pomoci objevit cestu spásy, jak jim můžeš pomoci setkat se s Kristem. Nikdo není ztracený případ, i když se nám může tak jevit. Bůh se může dotknout srdce každého člověka. Ale k tomu potřebuje tvé srdce, prožívající velký zármutek a neustálou bolest pro lidi, kteří jsou daleko od Boha. Bůh uvidí tvou oběť, tvou lásku, tvou touhu a určitě na to odpoví – ve svém čase a svým způsobem. Ty to ani nemusíš vidět. Jen měj touhu po spáse každého, s kým žiješ, s kým se setkáváš, o kom mluvíš, o kom slyšíš…

Setkání s Bohem má své „nebezpečné“ důsledky – rozšíří se ti srdce a budeš milovat i ty, které jsi možná včera nenáviděl, či ty, kteří ti dosud byli lhostejní. Je to krásné nebezpečí a jeho následky jsou věčné!

Zpět na titulní stránku