ZAMYŠLENÍ NA 17. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: ZARISKUJ A PŘEJ SI

3. 8. 2017

V dnešním rozhovoru Šalomouna s Bohem mě oslovilo, že mladý vládce si přál schopnost „rozlišovat mezi dobrým a špatným“ (1 Král 3, 9).

V podstatě o tomtéž mluví také Pán Ježíš v evangeliu, když mluví o nalezení pokladu či hledání vzácné perly. Člověk, který našel poklad, musel postupovat moudře a rozvážně, aby si poklad zachoval – prodal všechno a koupil pole. Kupec musel rozlišovat mezi mnoha perlami, aby našel tu nejvzácnější, pak prodal všechno a tu jednu koupil. A také třídění ryb po lovu či konec světa jsou rozlišováním mezi dobrým a špatným.

Možná si myslíme, že tato schopnost je především věcí logiky a rozumu. Avšak Šalomoun ve své prosbě žádá o „chápavé srdce“, nikoli o „chápavý rozum“. Rozum rozlišuje chladně, na základě zákona či pravidel, „spravedlivě“. Srdce rozlišuje na základě lásky. Důkazem toho je hned následující text v První knize Královské (3, 16-28), který hovoří o Šalomounově moudrém rozsudku. Král rozsoudil dvě ženy na základě toho, že věděl, co je to láska, že vnímal, že láska – ne pravidla či smysl pro spravedlnost – ukáže, která žena je matkou chlapce, který zůstal naživu… Při rozlišování třeba používat obojí – i srdce, i rozum.

Víš, že i tobě Bůh nabízí stejnou možnost? I ty ho můžeš každý den prosit, oč chceš. Ne jen jednou. Bůh není zlatá rybka, která splní tři přání a konec. Bůh je štědrý – každý den. Stačí, když se podíváš na stvoření kolem sebe. Copak nesytí sedm miliard lidí? (Pokud někdo hladoví, tak je to naší vinou.) Copak nesytí všechno ptactvo pod oblohou? Copak se nestará o červíky, kteří jsou celý život hluboko v zemi? Copak nemá spočítané všechny ryby, kterým dává pokrm v moři a v řekách? Pokud je Bůh tak štědrý ke zvířatům a starostlivý o ně, o co víc mu ležíš na srdci ty. A každý člověk.

Přemýšlel jsem, proč si Šalomoun nepřál například pevnější víru či více lásky, schopnost chápat Písmo, vytrvalost v dobrém… Žádal to, co v dané chvíli považoval za nejpotřebnější pro svou vladařskou roli. A jelikož se s Bohem často mluvil, jistě se jindy dostalo i na jiné potřeby. Ne všechno je v Písmu zachyceno. Ale to, co je napsáno, nám má sloužit k poučení, povzbuzení, nápravě, výchově… (Řím 15, 4; 2 Tim 3, 16).

Pros i ty dnes Boha o schopnost rozlišovat mezi dobrým a špatným. Ale pros o to jen tehdy, pokud jsi ochotný i jednat podle toho, co dostaneš. Budeš totiž nucen (vlastním svědomím) zanechat zlo, o kterém jsi možná dosud nevěděl, že je to zlo. A konat dobro, které jsi dosud možná pokládal jen za doménu svatých. Zariskuj, vyplatí se to!

Zpět na titulní stránku