ZAMYŠLENÍ NA 17. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BOŽÍ PŘÍTEL

28. 7. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Jsi Boží přítel.

Abrahám velmi dobře věděl, kdo je. A protože to věděl, neměl problém se tak i chovat. Mluvil s Bohem jako přítel s přítelem. S úctou a pokorou, ale zároveň s láskou k lidem, které nosil v srdci. Vždyť v Sodomě měl svého synovce Lota.

Jsi Boží přítel.

Mám velmi rád 138. žalm. Kdysi mi zachránil duchovní život, když jsem byl v pro mě nezvladatelné situaci a Bůh mi ukázal, že řešení není moje starost: „Pán za mě dílo dokončí…“ (Ž 138, 8a). A tak se stalo. Dodnes si pamatuji ten den, lépe řečeno tu noc v roce 1983, když mi to Bůh řekl. Celý tento žalm je o přátelství s Bohem, neboť jeho autor ví, že na Boha může stoprocentně spolehnout. A právě tato důvěra v něm vyvolává oslavu Boha.

Jsi Boží přítel.

Úryvek z Listu Kolosanům je fascinující. Co všechno Bůh pro mne udělal! Byl jsem mrtvý, a on mi křtem vrátil život. Zničil můj dlužní úpis – seznam mých hříchů, za které jsem měl Bohu zaplatit. On ho jednoduše zničil!!! Nic ode mě za to nechtěl!

Jsi Boží přítel.

Ježíš nás naučil oslovovat Boha Tatínku. A když pak přidává podobenství o neodbytném příteli, který pozdě v noci vyrušuje přítele, říká nám, že Tatínek je náš nejlepší Přítel. „…dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí“ (Lk 11, 13).

Vnímáš to? Všechny texty dnes hovoří o tom, že jsi Boží přítel. Jsi přítel Boha! Nikdy, skutečně nikdy na to nezapomeň. Nalep si to na ledničku, na přístrojovou desku do auta, vlož si tento text do peněženky či k platební kartě, ke zdravotní kartičce pojištěnce… Tím, že to budeš mít na očích, budeš jinak reagovat jako dosud, změní se tvé chování a odpadnou ti starosti, protože budeš zakoušet, co znamená, že jsi Boží přítel.

Zpět na titulní stránku