ZAMYŠLENÍ NA 16. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PÁN JE DOBRÝ

3. 8. 2017

„Ty, Pane, jsi dobrý, velmi laskavý“ (Ž  85, 6).

Responsoriální žalm této neděle dává tolik námětů k modlitbě, k radosti, na oslavu. Neboť Pán je dobrý…

Možná si řekneš, že je to v ostrém kontrastu s tím, co se děje ve světě – nejen v tom velkém, ale i v tom našem malém, v mikrosvětě, ve kterém žije tvá i moje rodina. Nemoci, neštěstí, smrt… vichřice, horka, bouře, ledovce… Hádky, spory, sváry… Odpadky v přírodě, smog, ucpané cesty…

A přesto můžu věřit a vyznávat: „Ty, Pane, jsi dobrý, velmi laskavý.“ Neboť zlo ve světě není Božím dílem. To ďábel kazí Boží dílo. A často ve spolupráci s člověkem, který nese důsledky neposlušnosti našich prarodičů.

Jistě, Bůh to všechno mohl napravit okamžitě. Ďábla zničit, člověka uzdravit… Jenže pak bychom nebyli Božími dětmi. Byli bychom „jen“ Božím stvořením. Neznali bychom Boha jako dobrého a laskavého – byl by pro nás jen stvořitelem. Ba co víc, strašným Bohem, který se naštval, nepřítele zničil mocí a své vlastnictví – nás – si vzal zpátky. Byli bychom jen majetkem našeho Boha. A co je snad nejdůležitější, kdyby to Bůh udělal, potlačil by tím naši svobodnou vůli. Přišli bychom o nejdůležitější atribut, který nás činí podobnými Bohu. Čím bychom se lišili od zvířat? Jak bychom si s ním mohli vytvořit vztah, který je projevem svobody a osobního rozhodnutí?

I Ježíš v evangeliu říká, že koukol a pšenice mají růst spolu do žní. Pak se to dá do pořádku. A proč až potom? Aby se při ničení koukolu, dokud je ještě zelený, nezničila i rostoucí a zdravá pšenice.

Žijeme v naději a očekávání toho dne, kdy Pán Ježíš znovu přijde. Věříme, že jsme pšenice, ne koukol. Do té doby proti zlu bojujeme, odmítáme jej, pokud je třeba, trpělivě ho snášíme. Ale nikdy, nikdy se mu nepodřídíme!

Jak to máme zvládnout? Sám „Duch přichází na pomoc naší slabosti“ (Řím 8, 26).

Ať je dnešní responsorium po tyto dny vyznáním tvé víry: „Ty, Pane, jsi dobrý, velmi laskavý“ (Ž 85, 6). Ať se děje cokoli. Tak, jak to slibují manželé při sňatku: „…ve štěstí i v neštěstí, ve zdraví i v nemoci…“ Nezapomeň: „Pán je dobrý a velmi laskavý.“ Řekni mu to po tyto dny. Mnohokrát. Jako vyznání důvěry a lásky. Změní se tvůj život – možná ne navenek, ale určitě budeš v sobě prožívat pokoj a touhu být přítelem s takovým skvělým Bohem.

Zpět na titulní stránku