ZAMYŠLENÍ NA 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: TOUHA PO ÚRODNOSTI

14. 7. 2020

„Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b).

Sedni si i ty dnes na břeh Genezaretského jezera a poslouchej Ježíše. Mluví o setí, o půdě. Zavři oči a vnímej, jak tvé srdce reaguje na jeho slova, když mluví o kraji cesty, o trní, o skále, o dobré půdě. Kam by ses zařadil?

Ať se zařadíš kamkoliv, věz, že žádná situace není beznadějná. Ale ani natolik dobrá, že se již nemůže vylepšit. Řekni Rozsévači o světských starostech, které tě pohlcují. O ďáblu, který přichází v podobě vábivých pokušení a slovo ti vytrhává ze srdce. O strachu a obavách z pronásledování. O touze přinášet nejen třiceti či šedesátinásobnou úrodu, ale přímo stonásobnou. Ježíš tě slyší a ví, co s tím udělat.

Je neděle. Dej dnes Ježíši hodně času. Tolik chce změnit k lepšímu v tobě, ve tvé rodině, ve farnosti, kde žiješ. Jak to však může udělat, pokud mu nedáváme své srdce, svůj čas, své smýšlení?

Je neděle. Den Páně. Zkus ho tak i prožít – jako den pro Pána a s Pánem. Pozvi k tomu i svou rodinu. Možná nemusíte nic měnit na svém zavedeném prožívání neděle. Ale buďte více spolu, poslouchejte se. A pokud bude možnost, tak se zeptej každého člena své rodiny, za jakou půdu tě pokládá. Zda vidí v tvém životě nějakou úrodu. Možná budeš překvapen a povzbuzen tím, co uslyšíš. Co řekneš ty svým blízkým o půdě v jejich srdcích?

Boží slovo je živé a účinné (viz Žid 4, 12). Chce v tobě jednat. Prosím tě, dej mu prostor ve svém životě. Čas, místo, mysl, srdce – to vše zaměř na Boží slovo a změní se tvůj život. Dosáhneš klid, Boží pokoj. Pamatuj, že to stojí za to.

V pátek, kdy píšu tato slova, si jdu pro výsledky vyšetření krve. Možná mě čeká z lidského pohledu špatná zpráva, první diagnóza byla nepříznivá. Ale může mě to odloučit od Ježíšovy lásky? Možná půjdu z nemocnice a budu si zpívat žalm: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: ‚Půjdeme do domu Hospodinova.‘“ Prosím tě, drahý čtenáři, abys vyprávěl Pánu i o mně. Popros ho, aby zvětšoval touhu mého srdce být s Pánem. Děkuji ti!

Chci přinášet stonásobnou úrodu!

Zpět na titulní stránku