ZAMYŠLENÍ NA 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: OŽIVENÉ SRDCE

17. 7. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Hledám slova, kterými bych vyjádřil to, co při čtení dnešních liturgických textů vnímám v hloubi svého srdce. Je v něm důvěra, že navzdory své bídě hříšníka mohu žít podle Božího zákona. Mojžíš to v Knize Deuteronomium vyjádřil takto: „Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám… je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat“ (30, 11a. 14). Velmi mě povzbuzuje, když mi sám Bůh ve svém slově říká, že nežádá ode mě nic, co by přesahovalo moje síly.

Důvěru ve mně vzbuzují také Pavlova slova o Kristu. Skrze něho bylo vše stvořeno, vše v něm spočívá (viz Kol 1,15-20). I já, i ty, i vše, co se právě děje ve světě. Nic, vůbec nic se nevymyká Boží moci. A když vidím kolem sebe (a nejednou i v sobě) nějaké zlo, vím, že i nad tím má Ježíš moc. Pokud žiji s Ježíšem, nemusím se ničeho bát.

A příběh o milosrdném Samaritánovi? Vede mě k uvažování, komu ve svém okolí mám být bližním. Ne on mně, ale já jemu. Každý z těch tří na silnici se mohl rozhodnout být bližním zraněnému člověku. Ale udělal to jen jeden, dva před ním se rozhodli hledět více na sebe. A tak jsem si včera večer procházel lidi, kteří jsou z mého pohledu ohrožení, co se týká věčného života s Kristem. A vybral jsem si jednoho z nich a už několik hodin mu „ošetřuji rány“ jeho duše svou modlitbou, předkládám ho Ježíši, aby ho on uzdravil. Možná bude nutné vydat mnoho, ale copak spása člověka nestojí za tu oběť?

Ale asi nejvíce dnes ve mně rezonuje žalm, zejména tato slova: „Jsem ubožák, plný bolesti; tvá pomoc, Bože, mě pozvedne“ (Ž 69, 30). Tato slova mi připomínají, že moje důvěra i touha být bližním nestojí na mé dokonalosti, ale jsou darem Boží milosti. Jsem ubožák, hříšník, ale miluji svého Boha. A on miluje mě. Proto mohu s důvěrou vyzývat – i touto cestou – lidi kolem sebe: „Hledejte, pokorní, Pána a srdce vám oživne“ (srov. Ž 69, 33b).

Víš, co znamená, že ti oživne srdce? Pokud ne, tak o tom řekni svému Bohu a poté zakusíš, což znamená mít oživené srdce…

Zpět na titulní stránku