ZAMYŠLENÍ NA 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BŮH MLUVÍ

17. 7. 2017

Je skvělé, že náš Bůh mluví. Není němý jako modla. Jeho slovo je mocné – důkazem je vesmír, který vznikl jeho slovem.

Jeho slovo je laskavé a něžné – důkazem je vtělené Slovo, Ježíš, a celé dílo záchrany, které pro nás uskutečnil. Jeho slovo je pravdivé – důkazem jsou celé dějiny Izraele, plné vzestupů i pádů podle věrnosti a nevěrnosti vyvoleného národa. Jeho slovo je živé – důkazem jsme my, co dnes věříme v Boha a milujeme ho.

Jaké slovo dnes Bůh zasel do tvého života? Moje odpověď na takovou otázku by byla: „Nevím.“ Totiž semínko je ještě maličké, bez klíčku, neumím určit, co z něj bude. Ale když se podívám na svůj životní příběh, mohu říci, jaké slovo Bůh zaséval a jaký vzrůst mu dal.

Vnímám ve svém životě slovo vyvolení – byl jsem pokřtěn a zažil jsem den, když jsem se sám za sebe rozhodl žít pro Boha.

Vnímám v sobě slovo odpuštění – když jsem se stal nevěrným svým křestním závazkům, když jsem porušil smlouvu s Bohem. A on mi mnohokrát odpustil a stále odpouští.

Vnímám v sobě slovo povolání – nejen k manželství, ale i ke konkrétní práci v jeho vinici. Například psaním těchto písmenek. Ty možná uklízíš kostel, čteš při mši, organizuješ tábory pro děti, navštěvuješ nemocné, si členem modlitební skupiny… Všechno to je plod Božího slova!

Vnímám v sobě slovo lásky – když stále více prožívám, že Bůh mě miluje. Nikdy nezapomenu, jak jsem před 20 lety, když jsem byl daleko od Boha, dostal nepodepsanou pohlednici s textem: „Bůh tě stále miluje.“ Tento projev Boží péče mě držel při životě celé roky, během kterých jsem nepřijímal svátosti…

A ještě jednou vnímám v sobě slovo lásky – což se projevuje úsilím být Ježíšovým svědkem lidem kolem sebe, aby i oni mohli zakusit Boží lásku a žít jednou v nebi.

Takže poopravit výše položenou otázku a zeptám se takto: Jaké slovo Bůh zasel do tvého života a čím se dnes projevuje to, že Bůh k tobě osobně promluvil a stále mluví? Co Boží slovo v tobě vykonalo a i dnes koná?

Ať se odpovědi na tyto otázky stanou předmětem tvého slavení této neděle. Najdi si čas a velmi konkrétně děkuj Bohu za to, co v tobě svým slovem vykonal. Neboj se, že nebudeš mít co říct. Boží Duch ti mnohé připomene, neboť Bůh má radost, když se raduješ z jeho díla, které v tobě koná…

Zpět na titulní stránku