ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI V POSTNÍ: NADŠENÝ BŮH

18. 2. 2018

Mám před očima obraz nadšeného Boha. „Naplnil se čas.“ ​​Jak toužebně musel Bůh očekávat tento den!

Propast mezi ním a jeho milovanými dětmi byla obrovská. Jistě, mohl ji uzavřít, překročit hned po dědičném hříchu, ale jaký by pak byl člověk, který tak snadno upadl do vzpoury? A tak Bůh sám sebe odsoudil k trápení srdce, aby jeho děti mohly dorůst k lásce ke svému Otci.

Ale teď se naplnil čas! Skvělá zpráva pro Boha, který konečně uvidí, jak ho jeho děti milují. Ještě ho čekalo velké zklamání, když jsme zabili jeho jediného Syna, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, neboť vnímal jeho oběť života jako jeden obrovský projev lásky k němu jménem všech lidí. Nadšený Bůh – protože se uskutečnilo dílo spásy a jeho milovaní lidé jsou již nejen jeho stvořením, ale mnohem více – jsou jeho milovanými dětmi.

Ale Bůh nebyl nadšený jen v ten den, kdy Ježíš vystoupil a začal hlásat radostnou zvěst o tom, že se přiblížilo Boží království. Představ si ho, s jakou radostí napínal duhu v oblacích, když se při potopě zachránilo osm lidí. Představ si ho, s jakou láskou celé věky „ukazuje cestu hříšníkům … a tiché poučuje o svých cestách“ (Ž 25, 8b.9b). Představ si milujícího Boha, jak se sklání v zpovědnici k tobě osobně a říká ti: „Uděluji ti rozhřešení od tvých hříchů…“

Zdá se ti divné říkat, že Bůh je nadšený? Tak si ho představ ve chvíli, kdy stvořil člověka, když ten kus hlíny poprvé otevřel oči, když promluvil… Bylo to tak skvělé dílo, že Bůh pak celý sedmý den žasl, jak skvělý kousek se mu podařil. A nebyl snad Bůh nadšený, když se ten „skvělý kousek“ vracel k němu obnovený a uzdravený na základě oběti Ježíše Krista?

To ty jsi ten „skvělý kousek“! To nic, že ​​se tak necítíš. Důležité je, abys tak žil! Každý den dostáváš jako dar k tomu, abys svým životem – myšlením, mluvením i jednáním – oslavoval Boha, milujícího Otce, abys děkoval Ježíši, který tě zachránil pro Otce, aby ses nechal vést Duchem, který tě zevnitř proměňuje k Božímu obrazu.

Jaký bude pro tebe tento postní čas? Necháš se unášet radostí nad dílem, které Bůh koná v tobě? Pokud přijmeš tento pohled na sebe, i kříž se ti stane radostí…

Zpět na titulní stránku