ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ: JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH!

4. 12. 2018

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Ne, nespletl jsem se. Nosným tématem nového cyklu těchto aktivizačníků bude zmrtvýchvstání našeho Pána, Ježíše Krista. Proč?

Mluvil jsem před nějakým časem s jedním chlapem, takovým běžným nedělním katolíkem, dva-třikrát do roka jde ke zpovědi. Dostali jsme se k tématu víry a při ní řekl, že ve zmrtvýchvstání věří tak na polovinu. Ale že si spíš myslí, že to je jen nějaká tradice. Když jsem se ho zeptal, že proč pak chodí v neděli do kostela, tak řekl, že to bere jako součást naší kultury. Byl jsem z toho paf … Proto jsem se už dříve rozhodl, že celý rok se budu svými písmenky motat kolem našeho Pána Ježíše, který vstal z mrtvých.

Na zmrtvýchvstání Ježíše Krista stojí a padá celé křesťanství. Přečti si ten citát v úvodu, který nás bude provázet celý rok. „Pokud Kristus nevstal…“ Rozumíš? Všechno v našem životě křesťanů se odvíjí od zmrtvýchvstání. Věříš, že Ježíš vstal z mrtvých? Pokud ano, doufám, že jásáš (i v utrpení), protože Ježíš je s tebou. Pokud ne, co tě do kostela přitahuje? Možná by uvěření ve zmrtvýchvstání mohlo dát nový impuls tvému ​​životu…

Adventní dobu, která dnes začíná, si téměř automaticky spojujeme s Narozením Páně. Ale měli bychom s ní mít spojené ještě něco, co je pro nás existenčně důležitější: Ježíš se totiž vrátí ve slávě a bude konec světa v podobě, jak jej známe. Tato naše víra vyplývá právě z faktu Ježíšova zmrtvýchvstání. V Písmu je toho mnoho, co Ježíš řekl. Předpověděl i to, že bude ukřižován a zemře, ale pak vstane z mrtvých. Pokud věříme v tuto pravdu, pak nutně musíme věřit, že se stane i všechno ostatní. Takže Ježíš určitě splní svůj slib, že se vrátí. My máme být na to připraveni. Neboť on se nevrátí jen tak pro parádu, ale proto, aby soudil živé i mrtvé, aby lidstvo rozdělil na pravou a levou stranu. Jedni půjdou s Ježíšem do nebe, druzí do pekla. Na které straně to bude lepší?

Máme tu Advent, který máme prožít jako ostrý nácvik na Ježíšův druhý příchod. Ostrý, protože každé ráno, když se probudíme a budeme ještě tady, si musíme připomenout, že dnes může přijít Ježíš. A na základě této myšlenky žít tak, aby nás při svém příchodu „našel bdít na modlitbách i jásat k jeho slávě“ (2. adventní preface).

Čím tedy začít? Responsorium této neděle nám dává perfektní návod: „K tobě, Pane, pozvedám svou duši“ (Ž 25, 1). Začni každý den hned ráno – a pak často přes den – modlitbou zvedat svou duši k Bohu. Zpočátku to může být obtížné, zejména pokud je zatížena „hodováním, opilstvím a starostmi o tento život“ (Lk 21, 34). Ale pokud se ve zpovědi té zátěže zbavíš a pak zvedáním duše k Bohu se budeš chránit před novou zátěží, tak uvidíš, že už jen myšlenka na Ježíšův příchod ve slávě ti přinese radost a pokoj. A s takovým postojem se ti bude lépe pracovat, učit, odpočívat… Neboj se, že to nezvládneš. Vždyť i Bůh bude jednat: „Pán ať bohatě rozhojní vaši lásku … Ať posílí vaše srdce…“ (1 Sol 3, 12. 13).

Tak nezapomeň: Ježíš vstal a přijde! Aleluja!

Zpět na titulní stránku