Zamyšlení ke „Kelčanskému svátku“

29. 6. 2020

Navštívení Panny Marie

Setkáváme se při příležitosti, že tato kaple v Kelčanech je zasvěcena Navštívení Panny Marie. Trochu jsem se zajímal o to, jak vlastně vznikl tento Kelčanský svátek a jaké okolnosti vedly k tomu, že je spojený s událostí, kdy Panna Maria jde navštívit příbuznou Alžbětu. Důležitější ale je, co nám tato událost ze života Panny Marie může říct dnes. Základem je, že Panna Maria se vydává za Alžbětu, aby jí pomáhala v posledních měsících jejího těhotenství. Je to ale důvod, aby se taková událost připomínala církevním svátkem?

Vzpomeňme si, koho jsme my teď v poslední době navštívili nebo kdo navštívil nás. Byla to návštěva něčím mimořádná a zvláštní? Nebo šlo o věc, kterou jsme už hodili za hlavu? Na některé návštěvy hned zapomeneme, některé jsou důležitější a pak jsou návštěvy, které měly pro náš život tak velký význam, že na ně vzpomínáme celý život. Přesto to ještě není nic proti tomu, že na návštěvu Panny Marie u Alžběty už křesťané vzpomínají 2000 let.

V souvislosti s touto událostí byl zaveden církevní svátek, který se původně připomínal 2. července. Navíc je možné této události zasvětit i kostely nebo kaple jako třeba i zde v Kelčanech. Sám jsem mohl při pouti do Svaté Země navštívit v Judských horách přímo v Ain Karim kostel s tímto zasvěcením postavený přímo poblíž místa, kam Maria za Alžbětou přišla.

Nejdůležitější na této návštěvě je to, že Ježíšova Matka se vypravila tam, kde se odehrávají a naplňují Boží plány. Setkávají se zde dvě ženy, které obě pod srdcem nosí dítě. Navíc ale obě skrze své těhotenství objevují, jak mimořádným způsobem do jejich života vstupuje Bůh. U Marie jde o panenské početí z Duha svatého a Alžběta byla celá léta považována za neplodnou a Bůh ji požehnal mateřstvím až v pokročilém věku. Proto je jejich setkání plné chvály a velebení Hospodina. Tím se mají připravit na to, že ještě mnohem větší význam budou mít v Božích plánech jejich synové, Jan Křtitel a Ježíš.

Setkání bylo mimořádné hlavně tím, že v lůně Panny Marie už je skrytým způsobem přítomný sám Spasitel světa Kristus. A Alžběta, která o tom nemohla naprosto nic vědět, dostává takové vnuknutí Ducha svatého, že Marii oslovuje a vítá jako Matku Spasitele. Navíc plod v jejím těle, kterému je 6 měsíců, už rovněž pociťuje radost z tohoto setkání, když Alžběta zakusí, jak se dítě pohnulo.

Je zde malé společenství velké víry, dvě ženy s ještě nenarozenými dětmi, které ale dokáží dát úžasným způsobem prostor moci Boží lásky. Toto setkání stálo u základů nových dějin pro celý svět. Ježíšova Matka v tu chvíli začala zpívat chvalozpěv o tom, že ji budou blahoslavit všechny národy za to, jak veliké věci v jejím životě Bůh učinil. Proto také mohla být svědkem tak mimořádných událostí, kdy sám Bůh se přichází obětovat za všechny lidi a potom ukazuje svým vzkříšením, že síla obětavé lásky je mocnější než jakékoliv zlo a smrt.

Jakmile ale lidé přestanou věřit, že Bůh může i v našich životech učinit veliké věci, začínají místo k plnosti života směřovat ke smrti. Dokud ale někde je aspoň malá skupinka, která věří, stále je naděje, že Boží dobrota a láska může být znovu objevena dalšími lidmi. V knize o Kelčanech je napsáno, že před sedmi lety tu na bohoslužbách bývá v sobotu večer do deseti věřících. Dnes je tu někdy jen pět žen, ale je to pořád víc jak dvě ženy, o jejichž setkání tu mluvíme.

V každém případě je obdivuhodné, že ta hrstka žen stále věří, že to setkání při mši v sobotu večer v takovém skromném počtu má svůj velký význam. Pokaždé se tu totiž děje něco podobného jako při návštěvě Marie u Alžběty. Tak jako tehdy byl Pán Ježíš skrytým, ale skutečným způsobem přítomný při onom setkání v lůně své matky, tak je skrytě přítomný také při každé mši svaté nezávisle na tom, kolik lidí si to uvědomuje a na mši svatou přijde. Tehdy stačily dvě ženy, které si byly vědomé zvláštní Boží přítomnosti, a tím napomohly k tomu, aby se dal do pohybu Boží plán spásy pro všechny národy. A díky tomu pak mohli být lidé postupně ve všech oblastech světa postaveni před rozhodnutí, jestli rovněž chtějí objevit, jaké místo chce mít Bůh v jejich životě, nebo ho nechají stranou.

Tak jako pod srdcem Panny Marie přišel Ježíš na tento svět, tak přichází i sem do Kelčan, aby znovu a znovu nabízel člověku vykoupení a spásu. Kaple, která tu stojí, to zde zřetelně připomíná a kdo nechce nechat tuto nabídku našeho Stvořitele nevyužitou, má i zde v této kapli možnost dát to najevo.

Zpět na titulní stránku