ZAMYŠLENÍ K 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

3. 5. 2020
Stojí věřící o nová duchovní povolání?
Jan 10,1- 10

Evangelium a také druhé čtení nám ukazují Pána Ježíše jako pastýře, který vede své ovce, a ony ho následují. Proto je dnešní den také nazýván nedělí dobrého pastýře. Navíc je tato neděle věnována zvláště modlitbám za nová duchovní povolání. Z toho nám mohou vyplynout dvě otázky, které se týkají všech věřících. První otázka je, jak já osobně se nechávám v životě vést Ježíšem jako svým dobrým pastýřem. Druhá se týká toho, jak i mě leží na srdci duchovní povolání v církvi.

Rád bych řekl něco nejdříve k té druhé otázce. Je to moje zkušenost s modlitbou za nová povolání. Když jsem před dvaceti lety po roce kaplanování nastoupil do Hulína, byli v té době z této farnosti v kněžském semináři dva bohoslovci. Na jednu stranu to bylo milé překvapení, jenomže jeden se ještě v to léto, co jsem přišel, zamiloval a do dalšího ročníku již nenastoupil. Druhého bohoslovce zase sami představení poslali ze semináře domů, protože ke kněžství nebyl vhodný.

Jak jsem se seznamoval s dějinami hulínské farnosti, zjišťoval jsem, kdy naposledy byl vysvěcený kněz, který odtud pocházel. Ukázalo se, že tehdy ještě žil jeden kněz, který pocházel z Hulína a v r. 2002 slavil 60 let kněžství. Stihl jsem ho ještě navštívit a krátce nato potom zemřel. Tehdy mě nějak více začala zaměstnávat myšlenka, že když už nežije žádný kněz pocházející z Hulína, bude dobré více se modlit za to, aby z mé první farnosti mohlo vzejít opět nové kněžské povolání. Od té doby jsem pokaždé, když byly poutě za posvěcení rodin a nová povolání a při každé jiné příležitosti spojené s tímto úmyslem připojoval prosbu za nové povolání z této farnosti.

Až 14 let poté, co jsem odtud odešel, jsem se dověděl, že z této farnosti nastoupil do semináře jeden bohoslovec a o rok později další, takže jsou teď v semináři dva. Mě to utvrdilo v přesvědčení, jak důležité je umět vytrvat v modlitbách za důležité věci třeba i dlouhá léta. Tím samozřejmě toto modlitební nasazení nekončí. Naopak to vyžaduje ještě více odhodlanosti k modlitbám, aby to v Hulíně neskončilo jako před 20 lety. Navíc k tomuto úmyslu přibyly pochopitelně moje současné farnosti. Kdy naposledy se v těchto obcích zrodilo kněžské povolání, s tím jsem se ještě neseznámil. Pokud by ale šlo o ještě žijícího kněze, asi bych o tom už něco věděl. Zřejmě to bude už hodně dlouho.

Určitě je ale dobré položit si otázku, kolika zdejším věřícím asi leží na srdci taková věc, aby se zde opět zrodilo duchovní povolání. Kdo se na takový úmysl pravidelně modlí a obětuje? Kdo na takový úmysl nechá sloužit mši svatou? Týden po velikonocích měla být naše děkanátní pouť za posvěcení rodin a nová duchovní povolání. Místo toho jsem rozšiřoval informaci, že je možné se přes Yotube připojit k modlitbám přenášeným z Kyjova. Jestlipak je mezi námi někdo, kdo se aspoň takovým nebo jiným osobním způsobem připojil.

Samozřejmě nejde jen o povolání z naší farnosti ale o celou naši zem. Za naši Olomouckou arcidiecézi máme v kněžském semináři v pěti ročnících celkem 7 bohoslovců. Když jsem byl já v semináři, tak to byl minimální počet v jednom ročníku. Pán Ježíš neříká jen tak pro nic za nic: Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. On čeká na to, jak sami věřící jsou ochotni nasadit své duchovní síly a vytvářet tak prostředí pro růst duchovních povolání.

S tímto společným úkolem křesťanů pak souvisí první otázka na úvod této promluvy. Jak se osobně necháváme v životě vést Ježíšem jako svým dobrým pastýřem? Opravdový život v duchu evangelia totiž nespočívá jenom v tom, že budeš dodržovat křesťanské zásady, ale že dovolíš Pánu Ježíši, aby tě vedl zcela osobním a jedinečným způsobem po cestě, kterou má připravenu jenom pro tebe.

Čím více věřících bude chtít vědět, co od nich Bůh očekává a bude se snažit v tomto směru o poctivé rozlišování, tím větší je předpoklad, že mezi nimi budou i ti, kteří objeví, že je Bůh zve k duchovnímu povolání.

  1. Josef Zelinka
Zpět na titulní stránku