Zachovávejte Jeho slova a budete mít věčný život

6. 4. 2017

Evangelium: Jan 8, 51-59

Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!“ Židé mu řekli: „Teď už jsme si jisti, že jsi posedlý zlým duchem. Umřel Abrahám, stejně i proroci a ty tvrdíš: `Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt navěky!‘ Jsi ty snad větší než náš otec Abrahám? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe děláš?“ Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by nic neznamenala. Je to můj Otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte: `Je to náš Bůh!‘ Vy jste ho nepoznali, já však ho znám; a kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se.“ Židé mu namítli: „Není ti ještě ani padesát let a viděl jsi Abraháma!“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ Tu popadli kameny, aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu.

Zamyšlení:

„Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky.“ Stručné, ale jasné. Jak málo nám stačí, abychom měli věčný život. Zachovat Ježíšova slova, uvěřit jim, pochopit je, žít je…

I přes tento zdánlivě jednoduchý výrok někdy nechápeme, co nám Ježíš chce říci. Židé v úryvku slyšeli jen slova, nezachytili jejich hloubku a podstatu, neviděli za tím Ježíšovy zázraky, jeho dosavadní působení. Více se soustředili na formu, na zákony, neotevřeli svá srdce, aby pochopili.

Jak jsem na tom já? Rád chytám za slovíčka? Jsem příliš pyšný na to, abych si přiznal chybu, když jsem přesvědčen jen o své pravdě? Nebo se umím vnitřně ztišit a poslouchat Boží hlas? „Ale slaví mě můj Otec… Ale já ho znám a jeho slovo zachovávám.“ Krásné na tom všem je, že Ježíš nemluví prázdná slova, ale sám je žije. Proto, pokud chceme zachovávat Ježíšova slova, podívejme se nejprve na Jeho život.

Plug and Pray:

Pane, dej mi prosím chápavé a otevřené srdce. Toužím Tě poznávat opravdově, a tak budovat svůj vztah k Tobě. Toužím zachovávat Tvoje slova, rozumět jim a žít je. Prosím Tě, abych uměl/a rozeznat Tvůj hlas každý den.  Amen.

V akci:

Najdi si dnes čas, který věnuješ četbě Písma. Jeden z nejlepších způsobů jak poznávat Boha je číst Jeho slova. Proto se zkus soustředit zejména na kvalitu času, který věnuješ Bibli, i kdyby to mělo být jen 5 minut.

Bonus:

Jsem závislý na Boží pomoci

Zpět na titulní stránku