Víra, ale jaká?

4. 12. 2017

Evangelium: Mt 8, 5 – 11

Když přišel (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: „Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.“ Ježíš mu řekl: „Přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpověděl: „Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: ‚jdi‘, a jde, a jinému: ‚přijď‘, a přijde, a svému služebníkovi: ‚udělej to‘, a udělá to.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: „Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království.

Zamyšlení:

Určitě ses už někdy dostal do situace, kdy jsi měl bránit svou víru – před spolužáky, kolegy, rodiči, lidmi na sociální síti, ale nejčastěji před sebou samým. Většinou právě když Tvá víra ztrácela sílu – dozvěděl ses o nemoci v rodině, o hrůzné nehodě, smrti blízkého, zničeném vztahu či jiné události, která Tě zlomila. Často je takovou událostí i Tvůj pád do hříchu, o kterém jsi říkal – před tímto jsem v bezpečí, to se mně nemůže stát … a jakoby naschvál, padl jsi. Najít právě tehdy sílu mluvit o Bohu a o jeho lásce, svědčit tehdy o víře v Boží prozřetelnost a v Jeho plán pro život je opravdu těžké. Ale snad i nejpotřebnější. Bůh Tě už tolikrát podržel, tolikrát Ti byl na blízku, tolikrát Ti nedal to, po čem jsi toužil, a přece Ti dal mnohem více. Nezapomeň na to. Bůh Tě vždy podržel, drž se i Ty jeho.

Plug and Pray:

Pane, prosím Tě, dnes mě udělej schopným věřit Ti, dát Ti opět vládu nad mým životem, nad životem mých drahých, nad mými vztahy a pocity. Ačkoliv nejsem hoden, abys ke mně vešel, udělej to, neboť Tvé milosrdenství je věčné.

V akci:

Zkus si dnes vzpomenout na momenty, ve kterých jsi cítil silnou přítomnost Boha ve svém životě, a řekni o nich někomu.

Bonus:

Jaká je Tvá víra? Věříš v dobrého a laskavého Boha? Je Bůh dobrý?

Zpět na titulní stránku