Věřit srdcem

27. 3. 2017

Evangelium: Jan 4, 43-54

Ježíš odešel ze Samařska do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok ve svém rodném kraji není ve vážnosti. Když tedy přišel do Galileje, Galilejané ho (vlídně) přijali, protože viděli všechno, co vykonal v Jeruzalémě o svátcích; i oni tam totiž byli na svátky. Přišel tedy zase do Kány v Galileji, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam jeden královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnau. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vyhledal ho a prosil, aby šel a uzdravil mu syna – už totiž skoro umíral. Ježíš mu řekl: „Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte.“ Královský úředník mu odpověděl: „Pane, přijď, než moje dítě umře!“ Ježíš mu řekl: „Jen jdi, tvůj syn je živ.“ Ten člověk uvěřil tomu slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Když ještě byl na cestě, přišli mu naproti jeho služebníci a hlásili: „Tvůj syn je živ!“ Zeptal se jich tedy na hodinu, kdy mu začalo být lépe. Odpověděli mu: „Včera v jednu hodinu odpoledne mu přestala horečka.“ Poznal tedy otec, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: `Tvůj syn je živ.‘ A uvěřil on i všichni v jeho domě. To bylo druhé znamení, které Ježíš vykonal, když se vrátil z Judska do Galileje.

Zamyšlení:

Zkus si na okamžik představit takovou situaci: Jsi otec / matka a máš syna, který ti však umírá na zákeřnou nemoc. Jsi bezmocný (á), protože léky nezabírají. Nic nepomáhá. A najednou se doslechneš o člověku, o kterém lidé říkají, že je poslán od Boha a dokáže uzdravovat lidi. Jen tak, bez ničeho. Jen jediným slovem, jediným položením rukou na nemocného. Co uděláš? Asi to samé jako ten muž z evangelia – jdeš za ním a prosíš ho. „Pane, pojď, než mé dítě umře!“ Potřebuješ Ježíšovu pomoc. A on? Stačilo by, aby šel s tebou, dotkl se ho a hned by se uzdravil. Víš, že to takto funguje, už jsi o tom slyšel. Ale on jen řekne: „Jdi, tvůj syn žije!“

Dost zarážející ne? Jakoby se Ježíšovi nechtělo jít s tebou. Jakoby se ho nechtěl dotknout. Ale je to přesně jinak… Chce se dotknout, ale především TVÉHO srdce. Chce ho zapálit vírou, že se stane tak, jak ON ti řekl. Ať by ti lidé kolem tvrdili cokoli jiného, ​​pokud ti Ježíš dal slovo, že se něco stane, tak to On sám i splní. Kolikrát se nám stává, že pochybujeme, zda to vůbec Ježíš myslí vážně, jestli to opravdu bude tak či onak. Zda opravdu dělám práci, kterou dělat mám a zmocňuje se nás strach, když nám diagnostikují nějakou nemoc.

A tehdy, jako bychom ani neměli uši. Neposloucháme to, co nám Ježíš říká, co nám všechno chce dát – tobě i mně. Ale ten muž z evangelia, ačkoli určitě cítil strach o své dítě, neprotestoval, nenamítal typickým slovem ALE …on uvěřil, že se stane, jak Ježíš řekl: „A ten člověk uvěřil Ježíšovu slovu a šel…“ jaká úžasná víra, no ne? Nechtěl důkazy, nepotřeboval je. On skutečně věřil. Věřil jedinému Ježíšovu slovu, ačkoli ho před tím neznal. Je snadné věřit, když je život fajn, když se nám daří a jsme úspěšní, ale když přicházejí problémy, jako bychom na to zapomněli. Ježíš nás dnes chce svým Slovem naučit, abychom mu důvěřovali i v obtížných situacích, neboť právě tam se může ukázat Jeho moc.

Plug and Pray:

Pane, odpusť mi, že často zapomínám na to, jak jsi velký. Chci Tě chválit a děkovat Ti za všechno, co mi dáváš. Předávám Ti dnes do rukou všechny své problémy, trápení a neklid a věřím, že Ty jsi Pánem i nad tím vším. Dej mi, Pane, větší víru. Amen.

V akci:

Přečti si dnešní Slovo ještě jednou a zkus se zamyslet nad tím, s jakým problémem bojuješ. Může to být cokoliv: závislost, nemoc, špatná vlastnost, zlozvyk, apod. Pak vezmi kousek papíru a napiš to na něj – dej svému problému jméno a pokud chceš, aby ho Ježíš odstranil z tvého života, pros ho o to. A on z lásky k tobě vezme na sebe tvůj problém a vynese ho znovu na Golgotu J.

Bonus:

Svědectví Braňa Letka

Zpět na titulní stránku