Tříkrálová sbírka

30. 11. 2018

Již tradičně, 24. prosince, proběhne v našem městě Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost setkat se s koledníky, kteří navštíví vaše domovy a nabídnou vám možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme vaši přízně a podpory a předem děkujeme za vaši dobrotu a štědrost.

Zpět na titulní stránku