To je nemožné

25. 12. 2017

Evangelium: Lk 1,26-38

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Zamyšlení:

Představ si, že sedíš ve svém pokoji a najednou zazáří nekonečná světelná záře a vedle tebe se zjeví Hospodinův posel. Popojde k tobě a pošeptá ti do ucha, že Bůh se rozhodl svěřit ti nejcennější věc, která kdy na tento svět přišla. Svou hodnotou převyšuje i nejbohatší věc na zemi. Jak by ti bylo? Asi by tě přepadl strach a začal by ses vzpírat, že na to nemáš a proč právě ty. A podívej se, co udělala chudá dívka, která nebyla ani plnoletá a za pár dní se měla vdávat… Anděl jí řekl, že bude matkou Božího syna. Myslíš, že se nebála? Nerozuměla jak se to má stát, vždyť ještě nebyla vdaná. A tady nastal ten zlom. Sekunda, bod, ve kterém Marii opustil všechen strach. Byla to věta, kterou jí předal anděl těsně před tím, než odešel: Neboť Bohu nic není nemožné. Nejkrásnější vyznání Boha k člověku, který má strach. Po těchto slovech Marie pochopila, že si ji vybral sám Bůh a strach ji opustil.

I ke mně přišel Bůh. Přišel a řekl mi, že se dnes v maštalce narodí dítě, které mi svěřuje na starost a že je to ten největší poklad lidstva. Bůh mi dnes dává šanci říct mu své – ano, věřím Ti. Je tam v maštalce a nic mu není nemožného. Jak se rozhodnu já? Věřím, že Bohu je všechno možné?

Plug and Pray:

Nejlaskavější Bože, tys tomuto světu svěřil svého syna. Odevzdal jsi ho nám, abychom pochopili, jak nás miluješ. Dej prosím, abych dnes, když budu klečet, měl ochotné srdce odpovědět na tvou prosbu.

V akci:

Dnes, v den, kdy se narodil Ježíšek, prožiju celý den s ním.

Bonus:

Tady mě máš, pošli mě

Zpět na titulní stránku