Těm, kteří milují Boha, vše slouží k dobrému

6. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Mt 7, 21. 24-27

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“

Kdo plní Boží vůli, ten vejde do Božího království. Jak jednoduché. Kolikrát jsem se ale Boha zeptal, co je Jeho vůle v mém životě? Nedělám věci stále jen podle sebe? Jak těžko přijímám, když se něco neděje tak jak chci já. Chci svůj život a jeho směřování vést podle svých představ – chci mít takový titul, takovou práci, takové auto, jen takového partnera, žádnou nemoc, bolest… Jak těžko přijímáme, když se nevydaří zkouška, když nenajdeme práci podle našich představ, když se nám zhroutí naše vysněné zámky. Nestavme ale na písku svých představ – dnes Bůh ode mne chce, abych začal budovat svůj život na Něm, abych uvěřil, že těm, co milují Boha a přijímají Jeho vůli, vše slouží k dobrému.

Plug and pray:

Otče, dej prosím, abych Ti dokázal věřit, i když se nedějí věci podle mých představ. Díky Ti, že s Tebou mohu zvládnout všechny vichřice života. Přijď a zaujmi místo, které Ti patří v mém srdci.

V akci:

Věř Bohu, i kdyby padaly trakače a tvé představy by se hroutily jako domeček z karet. Pros, abys i do budoucna stále stavěl na Bohu.

Bonus:

Důvěřuj

Zpět na titulní stránku