Svoboda

5. 4. 2017

Evangelium: Jan 8, 31-42

Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Namítli mu: „Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: `Stanete se svobodnými‘?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.“ Řekli mu na to: „Náš otec je Abrahám.“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako Abrahám. Nyní však mě chcete zabít – toho, kdo vám mluvil pravdu, kterou slyšel od Boha. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky vašeho otce.“ Odpověděli mu: „My jsme se nenarodili ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, vždyť já jsem vyšel od Boha a od něho přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal.“

Zamyšlení:

„Jestliže zůstanete v mém slově … znáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8,31-32). Stačí zůstat ve slově Boha a poznáme pravdu a budeme svobodní. Zní to jednoduše, avšak v praxi to není až tak snadné. Stejně jako Židé, můžeme reagovat, že my přece žijeme v demokracii, že máme „svobodu“, že my můžeme všechno. Neboť po 1989 se nám změnil svět, přišel „západ“ a my jsme se ho napili obrovskými doušky, počínaje individualismem, kariérismem až po konzum a „nové lepší hodnoty“. Když se podívám na některé zákony a trendy ze západu, které obracejí naruby hodnoty v rodině, vztahy, zpochybňují a neváží si už ani lidského života … a na prvním místě je prý komfort jednotlivce, tak je to podle mě, taková svoboda na papíře. Cítíš se však ty skutečně svobodný, svobodný v tom, co si koupíš, co nosíš, co posloucháš, jaké máš názory, vybral sis je svobodně? Nebo tě stejně jako mnoho jiných z nás ovlivňují reklamy a masmédia, které „nejlépe ví“, co je dobré, trendy, co je správné, co musíš mít, abys byl cool tady a teď a hned? A co tvé nitro, zamyslel ses, zda to, co křičí v tvé hrudi, je svobodné? Jsi sám sebou, je i tvá duše sebou a svobodná, nebo ji uzavíráš v pozlátku „papírové“ svobody? Můžeme opravdu všechno a budeme svobodní? Ježíš nám dnes dává jednoduchou odpověď, cestou ke skutečné svobodě je přiznat si, že hříchy jsou největší, i když často možná nenápadné okovy, které nás poutají, a tím jsme otroky svých zvyků, slov, myšlenek, lidí a světonázorů kolem nás. Shodují se však s tím, čemu věříme, v čem nás logika nepustí, co naše nitro ví, že je správné? Je snazší to ignorovat. Nenaplní nás to však pokojem. Boží Syn nás už vysvobodil, rozhodnutí žít s Ním a podle Pravdy, je už na nás.

Plug and Pray:

Drahý Ježíši, prosím dnes o moudrost, abych rozlišoval, co je správné, co se shoduje s tím, co chceš ode mě. Dej mi poznat Tvé slovo a aplikovat ho v denním životě, abych se stával skutečně svobodným, nelpěl na lidech nebo věcech a poslouchal Tvůj hlas.  Amen.

V akci:

Ježíš dnes říká, že dělá to, co viděl u Otce a i my děláme to, co vidíme u otce. Naše vzory – otcové, kamarádi, kolegové – ti všichni ovlivňují náš život. Je dokázáno, že pět lidí, se kterými trávíme nejvíce času, ovlivňuje to, jak smýšlíme, jaké máme názory, jak si vážíme sami sebe a jak (ne) vidíme svět. Kdo jsou ti tví, vedou tě ​​k poznání Boha a sebe? Zamysli se dnes nad tím, s kým jsi v kontaktu a zda jsou to ti správní lidé pro tvůj duchovní a osobní růst. A těm, kteří tě dobře doprovázejí, poděkuj ☺.

Bonus:

Válka nebo pokoj?

Zpět na titulní stránku