…Starostlivý…

6. 12. 2017

Evangelium: Mt 15, 29 – 37

Ježíš prošel kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k němu přišly velké zástupy. Měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnoho jiných; položily mu je k nohám a on je uzdravil. Když lidé viděli, že němí mluví, zmrzačení že jsou zdrávi, chromí že chodí a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele. Ježíš si pak zavolal své učedníky a řekl: „Je mi líto zástupu, protože už tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. A nechci je nechat odejít hladové, aby je cestou neopustily síly.“ Učedníci mu řekli: „Kde bychom tady v neobydleném kraji sehnali tolik chleba, abychom mohli dát dosyta najíst tak velkému zástupu?“ Ježíš se zeptal: „Kolik máte chlebů?“ Odpověděli: „Sedm a několik malých ryb.“ Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci lidem. Všichni se dosyta najedli a sesbíralo se ještě plných sedm košíků zbylých kousků (chleba).

Zamyšlení:

Slovo starostlivý má v sobě skrytou podstatu – starost. Ten, kdo je starostlivý, jakoby bral na sebe naši starost a pomáhal nám s ní. Ať už nám připraví jídlo, abychom nebyli hladoví, vyslechne si nás, když se trápíme… Prostě se o nás stará. V dnešním úryvku vidíme Ježíše v plném nasazení starostlivosti. Sedí, chodí za ním slepí, němí, mrzáci, nosí k němu chromé a on je uzdravuje svou Božskou mocí. Navíc myslí i na jejich fyzické potřeby, je mu jich líto a nechce, aby cestou zpět poomdlívali hladem. Bůh vidí až do morku kosti, ví, co potřebujeme a chce nám, svým milovaným dětem, dát to nejlepší.

Plug and Pray:

Ježíši, děkuji Ti, že nejsi Bohem na obláčku, ale že se o mě zajímáš, že chceš, abych byl šťastný. Děkuji, že myslíš na mé potřeby a rozdáváš mi své milosti plnými hrstmi. Nauč mě, prosím, být stejně pečlivým vůči potřebám druhých.

V akci:

Dnes se rozhodnu být starostlivým – všimnu si drobnosti, se kterou budou potřebovat pomoci bližní, obětuji čas, vynaložím námahu … Budu Mikulášem pro druhé.

Bonus:

Mějme otevřené oči… (videjko pro hezký den)

https://www.youtube.com/watch?v=HkuKHwetV6Q

 

 

Zpět na titulní stránku