Smiř se rychle se svým protivníkem, dokud si s ním na cestě

10. 3. 2017

Evangelium: Mt 5, 20 – 26

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nezabiješ.‘ Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře.

Zamyšlení:

Šla jsem na mši. Po cestě jsem potkala svého souseda. Stydlivě a hlavně rychle jsem pozdravila a přidala do kroku. K mému údivu mile odpověděl a pokračoval domů. Udělala jsem ještě pár kroků, div jsem nezačala běžet, když se ozvalo mé svědomí. Povzdechla jsem si, otočila se a doběhla ho.

„Promiňte, velmi mě mrzí ta škoda, kterou jsem vám způsobila,“ začala jsem nesměle. „Ále, to nic!“ Mávl strýc rukou a usmál se pod vousy. „Opravdu jsem nechtěla…“ pokračovala jsem. „Stává se. To nic, děvče! „

Zarazilo mě, že soused skoro vybuchl smíchem. Pár dní předtím jsem totiž jako velká frajerka sedla na motocykl a přesvědčovala jsem tatínka, že jsem nezapomněla jezdit a vše ovládám. Moje pýcha však předcházela pád. Jelikož mám zlozvyk do zatáčky přidávat plyn, nevytočila jsem řidítka a narazila jsem rovnou do sousedova pytle před domem. Kromě mých bolístek a poškrábané motorky mě bolela i otcova výchovná a škodolibé pohledy kolemjdoucích. Z místa činu jsem ale utekla a sousedovi jsem se neomluvila. „Když přinášíš dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a odejdi; nejprve se smiř se svým bratrem a až potom přijď a přines svůj dar…“ k tomu nás vybízí dnešní evangelium. A opravdu, i mně se po odpuštění šlo na bohoslužbu lehčeji. Nebuď zbabělec a mudrlant jako já a přiznej si také svou chybu. 😉

Plug and Pray:

Pane, Ty jsi řekl, že svým hněvem zabíjíme bratry v našich srdcích. Říkáš, že slovem umíme zranit někdy více než políčkem. Pomoz nám více si uvědomovat váhu našich vět. Dej nám duchapřítomnost a sílu kousnout si do jazyka, když máme chuť soudit a častovat bližní jmény, které si jim Ty nedal. Neustále nám připomínej, že mluvit je sice stříbro, ale mlčeti zlato. Ty mluv skrze nás, použij nás a dej nám pocítit milost odpuštění. Vždyť Ty jsi největší učitel. Samo milosrdenství. Amen.

V akci:

Zkus dnes odpustit tomu, kdo ti už dlouhodobě „jde na nervy“. Na znamení, že se již nezlobíš, udělej pro tu osobu nějakou maličkost z lásky. Například vyzvedni nějakou jeho dobrou vlastnost. Vím, že to bývá někdy těžké, ale popros o pomoc sv. Jana Pavla II., který odpustil svému atentátníkovi, nebo sv. Marii Goretti, která na smrtelné posteli odpustila muži, který ji chtěl nejprve znásilnit a poté ji v hněvu pobodal.

Bonus:

Když se milujeme navzájem…

Zdroj zamyšlení: http://www.laura-mladez.sk/projekty/forty-for-you/

Zpět na titulní stránku