Smiluj se nad námi

7. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Mt 9, 27-31

Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: „Synu Davidův, smiluj se nad námi!“ Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: „Věříte, že mám takovou moc?“ Odpověděli mu: „Ano, Pane.“ Dotkl se tedy jejich očí a řekl: „Ať se vám stane, jak věříte.“ I otevřely se jim oči. Ježíš jim důrazně nařídil: „Ale ať se to nikdo nedoví!“ Oni však odešli a rozhlásili to po celém tom kraji.

On odcházel. A oni šli za ním. Slepci. Představ si: vesnice, ulice, ruch, obchodníci, rolníci. Horko, prach, lidé. A tu najednou dva křičí – v tomto zanedbatelném dnu, v neklidu běžného pondělí nebo úterý. Nahlas, na ulici, uprostřed všech křičí. Blázni. A ještě i „Syn Davidův“ – titul, který patřil jedině Bohu.

Plug and pray:

Jak moc chci to, co chci? Jak moc mi záleží na tom, aby mě Pán uzdravil, aby očistil mé myšlenky, aby prolomil bludný kruh hříchů, ve kterých se neustále dokola točím? Pane, dej mi milost vytrvat. Dej mi milost neodbytně, neustále, opakovaně Tě prosit. Já chci uzdravit.

V akci:

Dnes si promyslím, která moje neřest mi stojí v cestě k lepšímu životu. Konkrétně si ji pojmenuji a každý den až do Vánoc se vytrvale budu modlit jeden Otčenáš / Zdrávas / Pod Tvou ochranu nebo jinou krátkou modlitbu s tímto úmyslem: aby mi Pán dal milost uzdravit se z této neřesti.

Bonus:

Po pádu je důležité znovu se zvednout a vstát.

Zpět na titulní stránku