Půst? Proč já…?

3. 3. 2017

Evangelium: Mt 9, 14-15

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“

Zamyšlení:

„Proč se my a farizeové postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“ Proč to ti Janovi učedníci „řeší“? Může to v nás vyvolat pocit, jakoby se nechtěli postit. A jsme tam – půst je slovem, které ve většině z nás asi přirozeně nevyvolává příjemné asociace. Ale, možná by to chtělo obrat. Naše emoce se možná budou bouřit, ale… Co všechno bychom udělali pro milovaného člověka? Ochotně bychom slíbili nejbláznivější věci. A půst je v tomto světě malým bláznovstvím. Odříkáním mohu přinášet oběť – utěšovat Ježíše, předkládat Mu své činy, ať si je použije – takto se modlit. Zároveň, čas odříkání je časem přípravy, čas velmi prospěšný pro naše duše, kdy dovolíme Ježíši vynášet z našich životů věci nepotřebné, zbytečné a vnitřně nás požírající, abychom byli více Jeho, aby v nás „měl více prostoru“.

Nebuďme „slepí“ křesťané a uvědomme si naše osobní pohnutky k půstu – jaký je pro nás smysl půstu? Co nám dává a co bere? Ježíš nechce duchovní výkony, touží po něčem hlubším.

Plug and Pray:

Pane Ježíši, odpusť, že jsem mnohokrát slabý a dělám věci pouze navenek, mělce, bez přemýšlení, automaticky. Děkuji Ti, že mi dnes nastavuješ jako zrcadlo Janových učedníků, kteří pátrají po pravdě, nejednají slepě, ptají se na smysl. Pomoz mi, prosím, Pane, být otevřeným vůči Tvé vůli, poznávat ji, zajímat se o ni a nebýt „ovcí“, která bez rozmyslu jde se stádem, ale Tvou milovanou ovečkou, která ví, že kráčí za svým pečlivým Pastýřem. Amen.

V akci:

Vím, komu jsem uvěřil. Vím, proč jednám tak, jak jednám. Vím, proč se postím. Smysl věcí dodává naději a radost. Dnes se snažme o to, aby lidé neviděli naše zamračené obličeje, ale radost, kterou přináší odříkání – to, jak nás Bůh naplňuje, když se my vyprazdňujeme od sebe a světa.

A abychom nezůstali jen u teoretických slov, pojďme na to konkrétně – zkusme potěšit jednoho neznámého nebo méně známého člověka – může jít o povzbudivé slovo, úsměv, malou sladkost, nečekaný odkaz, … projevů je mnoho, stačí si jen vybrat J

Bonus:

Nechť je Ježíš naším centrem, naším cílem, našim světlem, … vším.

https://www.youtube.com/watch?v=K3Q77MD_2A0

Zpět na titulní stránku