Promluva ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie

4. 1. 2023

Čím vynikla Panna Maria?

První den v roce do vánoční doby vstupuje dnešní svátek Panny Marie jako Matky Boží. Právě jí Bůh svěřil ten úkol stát se Matkou Spasitele a na to je také tento svátek zaměřený. A s tím se nabízí otázka, proč právě ji si Bůh vybral. Jaké to jsou schopnosti, vlastnosti nebo dovednosti, které tato dívka potřebovala mít, aby obstála v takovém úkolu. A co vlastně o tom můžeme najít v Písmu svatém? Můžeme sice zkusit něco vyvodit, ale v Bibli nikde nenajdeme, jakými dobrými vlastnostmi Panna Maria oplývala.

Nemáme žádné zprávy o tom, jak si vedla jako matka během výchovy svého syna. Ani nic o tom, jak se dokázala postarat o svoji domácnost, jakou bylo Josefovi manželkou. U mnoha jiných světců máme doloženo, v jaké mimořádné míře třeba sloužili svým bližním, jak prokazovali milosrdenství atd. U Panny Marie v tomto směru Písmo svaté mlčí. To proto, že pro její poslání nebyly rozhodující její schopnosti, ale že ona dokázala uvěřit neuvěřitelnému Božímu plánu. A potom tento plán přijala za svůj a řekla Bohu: „Ať se mi stane podle tvého slova.“

Takže u ní neoceňujeme tolik to, co ona sama vykonala a jaký charakter se při tom u ní projevil, ale jak dokázala dát prostor Božímu působení. Tady jsme u toho, jaký je rozdíl v tom, co oceňuje dnešní svět a co umí ocenit Bůh. V dějinách světa je řada událostí, kdy se lidé při pronásledování církve zaměřili hlavně na kněze a řeholníky, protože měli pocit, že tihle lidé nedělají nic užitečného a prospěšného. Svět Bohu vzdálený oceňuje jen výkon, schopnosti a dovednosti. Ale v člověku, který se na prvním místě snaží dát ve svém životě prostor Bohu, vidí jen příživníka.

Jenže tento pohled světa se často přenáší i do života církve. I mezi věřícími je běžné, že na duchovních osobách oceňují, jaké mají schopnosti, jak dokáží oslovit a přitáhnout lidi, jaké pastorační projekty dokáží vytvořit apod. Pak jsou kněží a řeholníci rozdělování na ty schopnější a méně schopné, na ty úspěšnější a neúspěšné.

Jenže u Panny Marie vidíme, že vůbec nebylo rozhodující, nakolik byla schopná a úspěšná. A to je i pro mne velkou útěchou, protože nemohu tvrdit, že bych já byl nějakým schopným a úspěšným knězem. Ale možná o to víc mi pak jde o to, jak se učit po vzoru Panny Marie dávat prostor Božímu působení.

Proto si ani nemyslím, že zrovna já bych mohl být úspěšný v pořádání takových věcí, jako je evangelizační kurz Alfa. Jenže pokud je to Boží plán, On ví, jak uspět. On si k tomu může použít i lidi, kteří ničím mimořádným nevynikají. Jenom jde o to, jestli se dají dohromady lidé, kteří uvěří, že Bůh může jednat i skrze ně. Proto jsem rád, že se našla aspoň malá skupinka lidí, kteří se do pořádání Alfy chtějí pustit.

Doufám, že další mezi vámi to podpoří tím, když někoho pozvete. Samozřejmě, že kdokoliv z farníků, i když není v roli pořadatele, může se zúčastnit jako host, pokud má zájem setkat se s dalšími lidmi při debatě o víře. A když si někdo netroufá zapojovat se do debaty, může prostě jenom naslouchat. Noa protože pro Boží působení je nejdůležitější modlitba a víra, opět prosím o jakoukoliv modlitební podporu.

Proto bychom si mohli do nového roku přát přijetí právě více tohoto postoje víry po vzoru Panny Marie. Kéž umíme dávat více místa tomu, co Bůh chce v tomto světě konat i skrze nás.

otec Josef

Zpět na titulní stránku