Promluva z 33. neděle v mezidobí

12. 11. 2022

Budeme pořádat Alfu?

V evangeliu jsme dnes slyšeli Ježíšova slova o tom, že „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno.“ Uvažme, že jsou na světě místa, kde něco srovnatelného lidé zakouší lidé na vlastní kůži. Takoví lidé třeba na Ukrajině mohou mít nad troskami svých domů pocit, že už se naplňují předpovědi, které se týkají závěru lidských dějin a konce světa. O tom jsme také dnes četli, že než nastane konec, nastanou nejprve války a vzpoury, přijdou různé pohromy, hlad a mor atd. Takové věci se ale v našich dějinách vyskytují opakovaně stále dokola.

Tím se nám totiž také stále připomíná, že smysl a cíl našeho života nemáme hledat na tomto světě. Proto také máme být připraveni na druhý příchod Krista. Přitom není tak důležité řešit, jestli bude konec světa za krátko nebo za dlouho, protože připraveni máme být hlavně na to, že sami můžeme tento svět opustit kdykoliv nezávisle na jeho konci.

Pán Ježíš ale také říká, že evangelium má být nejprve hlásáno všem národům a teprve pak nastane konec. Proto také pro nás, kdo už jsme přijali Krista jako svého Spasitele, hraje podstatnou roli jednak to, jak se připravujeme na setkání s Ježíšem tváří v tvář a jak se podílíme na šíření jeho evangelia.

Poslední dobou jsem už víckrát zmínil, že jedním způsobem, jak se farnost může zapojit do šíření evangelia, jsou tzv. kurzy Alfa. Protože se našlo pár lidí, kteří jsou ochotni se na tom podílet, začneme zvažovat realizaci. Ovšem způsob, jak je možné zapojit celou farnost, je modlitba. Nejprve je třeba si vymodlit správné rozlišení, jestli to od nás Pán Bůh opravdu očekává. Proto je teď v kostele k dispozici modlitba na tento úmysl. Nechci ale, aby se všichni v jednu chvíli modlili na můj povel, a mnozí to udělají jen formálně. Mnohem větší smysl bude mít, když se každý rozhodne sám od sebe pomodlit se na tento úmysl, kdykoliv k tomu bude mít příležitost. Nebo když se mezi sebou někteří domluvíte, jak modlitbu využijete. Kdo chce, může si text modlitby vzít domů nebo se ji pomodlit kdykoliv zde v kostele.

Teprve, až si vyprosíme potřebnou otevřenost pro vedení Duchem svatým, má smysl začít s realizací. Proto taky úvodní sekání s těmi, kdo budou ochotni se zapojit, bude mít hlavně modlitební ráz zaměřený na duchovní rozlišení ohledně pořádání Alfy. Na toto setkání bych proto kromě těch, kdo už účast přislíbili, rád pozval každého, kdo je ochoten se důkladně zapojit do modlitby na tento úmysl. Takový člověk se vůbec nemusí účastnit pořádání kurzu prakticky, ale pomáhá tím, že vytváří duchovní zázemí pro kurz svojí modlitbou.

Pokud o tom někdo neslyšel nebo nečetl, připomenu znovu podstatné věci takového kurzu, aby každý věděl, za co se vlastně chceme modlit. Tyto kurzy jsou založeny na rozšíření pozvánek na večeři jak pro věřící, kteří nemají pevné základy a rádi by si udělali více jasno, tak pro nevěřící a hledající, které otázky ohledně víry zaujmou. Právě u stolu a společného jídla se vyváří neformální atmosféra, která napomůže tomu, aby se lidé na téma víry mohli bavit pro ně přijatelný způsobem.

Nejde tedy o to, abychom lidi přesvědčili o správnosti katolické nauky. Jde o to probudit u nich zájem a umožnit jim zkušenost s tím, jak Bůh může vstupovat do našich životů. Teprve když se podaří takový zájem probudit, může na to navázat také snaha zprostředkovat konkrétní poselství evangelia. Takových večerů je pro ty, kteří vytrvají, celkem deset.

Často zaznamenávám ohlasy, že na to nikdo, kdo nechodí do kostela, nepřijde. Jestli to ale je Boží plán, on sám si pak přivede, koho bude chtít. Pokud se díky modlitbám a vedení Duchem svatým ukáže, že se do toho máme pustit, pak už nás nemusí tížit otázka, jestli někdo pozvání přijme. Samozřejmě ale bude hrát roli, jak se na tom bude podílet větší část farnosti přinejmenším modlitbou. Další věc, jak se mohou všichni zapojit je, že každý se bude modlit za to, jestli v okruhu svých příbuzných a známých nemá někoho, koho by na takovou večeři s debatou o víře mohl pozvat.

Teď je tedy v plánu setkání příští neděli v 18 hod. ve Vracově. Jestli z tohoto setkání vyplyne, že se máme do pořádání kurzu pustit, pak bychom modlitbu za rozlišení vystřídali modlitbou za pomoc s realizací. Jestli se podařilo na mnoha místech po celém světě, že to lidem pomohlo na cestě k Bohu, věřím, že takto může Bůh působit i u nás.

otec Josef

Zpět na titulní stránku