Promluva z 28. neděle v mezidobí

13. 10. 2020

Růženec proti Covidu

Původně jsme si dnes měli poslechnout list národního ředitele papežského misijního díla k misijní neděli. Vzhledem k novým opatřením je ale misijní sbírka příští neděli odložena a na mši může být jen deset lidí.

K tomu bych rád dodal, že kromě misijního poslání je měsíc říjen také zaměřený na modlitbu růžence. Jak jsem o tom psal ve farním listu, Papež Pius V. byl přesvědčený, že v r. 1571 modlitba růžence, do které se zapojili věřící ve více zemích, odvrátila hrozbu vpádu Tureckého vojska do Evropy a zamezila šíření islámu.  Když byla 7. října poražena obrovská přesila turecké flotily, zavedl na památku této události v tento den památku Panny Marie Růžencové. Na to navazuje také výzva našich biskupů, kteří nám poslali tuto výzvu:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí. Tato modlitba je nyní k dispozici vzadu na stolku.

Sám bych rád všechny pozval k tomu, abychom se v boji proti nákaze spojili skrze tuto mocnou duchovní zbraň nazývanou růženec. Možná, že se někomu nějaké mechanické opakování a drmolení zdrávasů nejeví jako moc účinné. Jenže ta její účinnost byla v životě církve už mnohokrát ověřena. Rozhodující ale je, jakým způsobem se tato duchovní zbraň používá. Někdo účinnost růžence přirovnal k účinnosti kulometu. Tak jako kulomet má řadu nábojů vypálených v řadě za sebou, růženec má v řadě za sebou řadu zdrávasů. Jenomže chyba je, když lidé použijí růženec podobně, jako kdyby s kulometem stříleli do vzduchu. Jedině když se palná zbraň pořádně zacílí, může mít velmi silný účinek.

Podobně je to s růžencem. Pokud se někdo přidá třeba přede mší k modlitbě růžence a vůbec nemyslí na to, proč se modlí a za co se modlí, a zcela bezduše opakuje zdrávasy, pak je to jako ta palba do vzduchu. Když ale pořádně zacílíme modlitbu růžence na nějaký důležitý úmysl, potom můžeme v té věci dávat průchod síle Ducha svatého. A když se potřebujeme bránit před nějakou hrozbou, pak je dobré ke každému zrnku růžence přidat novou naléhavost, aby každým zdrávasem účinnost a síla modlitby narůstala.

Teď máme příležitost uplatnit tuto duchovní zbraň proti neustálému narůstání ohrožení Covidem 19. Jestli bylo možné, aby Evropané v 16. století s růžencem v ruce odvrátili hrozbu islámu a Tureckých vojsk, věřím, že to je možné i vůči koronaviru. Jestli se ale budou modlit jen malé skupinky babiček a ostatní věřící se nebudou ochotni v tomto duchovním boji nasadit, proč by se pak moc Boží měla projevit. Dokud armáda Božího lidu nebude využívat sílu duchovních zbraní, pak budeme nutně podléhat.

P. Josef Zelinka

Zpět