Promluva z 28. neděle v mezidobí

13. 10. 2020

Růženec proti Covidu

Původně jsme si dnes měli poslechnout list národního ředitele papežského misijního díla k misijní neděli. Vzhledem k novým opatřením je ale misijní sbírka příští neděli odložena a na mši může být jen deset lidí.

K tomu bych rád dodal, že kromě misijního poslání je měsíc říjen také zaměřený na modlitbu růžence. Jak jsem o tom psal ve farním listu, Papež Pius V. byl přesvědčený, že v r. 1571 modlitba růžence, do které se zapojili věřící ve více zemích, odvrátila hrozbu vpádu Tureckého vojska do Evropy a zamezila šíření islámu.  Když byla 7. října poražena obrovská přesila turecké flotily, zavedl na památku této události v tento den památku Panny Marie Růžencové. Na to navazuje také výzva našich biskupů, kteří nám poslali tuto výzvu:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí. Tato modlitba je nyní k dispozici vzadu na stolku.

Sám bych rád všechny pozval k tomu, abychom se v boji proti nákaze spojili skrze tuto mocnou duchovní zbraň nazývanou růženec. Možná, že se někomu nějaké mechanické opakování a drmolení zdrávasů nejeví jako moc účinné. Jenže ta její účinnost byla v životě církve už mnohokrát ověřena. Rozhodující ale je, jakým způsobem se tato duchovní zbraň používá. Někdo účinnost růžence přirovnal k účinnosti kulometu. Tak jako kulomet má řadu nábojů vypálených v řadě za sebou, růženec má v řadě za sebou řadu zdrávasů. Jenomže chyba je, když lidé použijí růženec podobně, jako kdyby s kulometem stříleli do vzduchu. Jedině když se palná zbraň pořádně zacílí, může mít velmi silný účinek.

Podobně je to s růžencem. Pokud se někdo přidá třeba přede mší k modlitbě růžence a vůbec nemyslí na to, proč se modlí a za co se modlí, a zcela bezduše opakuje zdrávasy, pak je to jako ta palba do vzduchu. Když ale pořádně zacílíme modlitbu růžence na nějaký důležitý úmysl, potom můžeme v té věci dávat průchod síle Ducha svatého. A když se potřebujeme bránit před nějakou hrozbou, pak je dobré ke každému zrnku růžence přidat novou naléhavost, aby každým zdrávasem účinnost a síla modlitby narůstala.

Teď máme příležitost uplatnit tuto duchovní zbraň proti neustálému narůstání ohrožení Covidem 19. Jestli bylo možné, aby Evropané v 16. století s růžencem v ruce odvrátili hrozbu islámu a Tureckých vojsk, věřím, že to je možné i vůči koronaviru. Jestli se ale budou modlit jen malé skupinky babiček a ostatní věřící se nebudou ochotni v tomto duchovním boji nasadit, proč by se pak moc Boží měla projevit. Dokud armáda Božího lidu nebude využívat sílu duchovních zbraní, pak budeme nutně podléhat.

P. Josef Zelinka

Zpět na titulní stránku