Promluva na začátek školního roku

5. 9. 2021

Může nám Pán Ježíš pomáhat s učením ve škole?

Dnešní mši sv. můžeme využít k tomu, abychom se všichni spolu pomodlili z školáky a studenty a vyprosili jim do nového školního roku pomoc Ducha svatého a Boží požehnání.

Já tomu věřím, že nám Pán Bůh může pomáhat i ve škole a s učením. Jenom musí vidět, že o to stojíme a správně se za to dokážeme modlit. Ne každá modlitba totiž může být správná. Já vám teď předvedu jeden způsob modlitby. Představte si, že nějaký kluk nebo holka se budou modlit: Pane Bože, mě se vůbec nechce učit. Tak to nějak zařiď, ať mám samé jedničky.

Je taková modlitba správná? Pán Bůh nebude dělat nic za nás. Když se nám ale nechce učit se, za co bychom měli správně poprosit? Abychom překonali lenost. Za co můžeme prosit, když při učení něčemu nerozumíme? Za to, abychom se na učení dokázali lépe soustředit. Za co můžeme prosit, když máme třeba při zkoušení trému? Abychom překonali strach.

Já mám víc zkušeností s tím, jak Boží pomoc působí a na jednu si vzpomínám také ze školy. Když jsem se před mnoha lety učil na závěrečné zkoušky, tzv. státnice, musel jsem umět učivo za celých pět let studia. A moje hlava už to nechtěl zvládat. Snaha zopakovat si všechny otázky na zkoušku mě úplně vyčerpala. Kdykoliv jsem si zopakoval nějaké učivo a pak jsem se vrátil k tomu, co jsem si opakoval dřív, nebyl jsem schopen si vybavit, co už bych měl umět. Měl jsem ale čisté svědomí, že jsem pro to udělal, co jsem mohl. A tak jsem věděl, že jedině s pomocí Boží to dokážu zvládnout a prosil jsem ho o pomoc. Ráno před zkouškou jsem s hrůzou zjistil, že jednu otázku jsem úplně přehlídl a vůbec jsem se ji neučil. Tak jsem to učivo ještě na poslední chvíli vyhledal a stihl to všechno zopakovat. A přesně tuto otázku, kterou jsem měl v čerstvé paměti, jsem si u zkoušky vytáhl. Poznal jsem, jak to působení Ducha svatého funguje. Věřím, že on způsobil, abych tu otázku nejdřív přehlídl, pak si ji zopakoval těsně před zkouškou a nakonec si ji i vytáhl. Takže jsem zkoušku udělal.

Aby nám ale Pán Ježíš pomáhal, k tomu je velmi dobré ukázat, že o jeho pomoc stojíme. To můžeme dát najevo hlavně svojí modlitbou a tím, že jsme ochotni za Ježíšem také přicházet na mši sv. Kromě nedělní mše svaté jsou děti zvané také na dětské bohoslužby každý druhý pátek. Jedině když stojíme o spojení s Pánem Ježíšem, můžeme taky poznat a získat zkušenost s tím, jak nám pomáhá.

o. Josef

Zpět na titulní stránku