Opatření od 24. dubna 2020 ohledně bohoslužeb

25. 4. 2020

Účast na bohoslužbách je možná při splnění těchto podmínek

– bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

– v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

–  nepřináší se obětní dary

– doporučuje se přijímání na ruku, kdo chce přijmout eucharistii do úst, ať se zařadí na konec řady

– duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,

– délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor,

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.

Kostely mimo bohoslužeb mohou být přístupné pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Zpět na titulní stránku