Proč vím, že to, co vím, je pravda?

15. 3. 2018

Evangelium: Jan 5, 31-47

Ježíš řekl židům: „Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není právoplatné. Někdo jiný je to, kdo svědčí o mně, a vím, že svědectví, které o mně vydává, je právoplatné. Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já však nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo jen na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal. A sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Nikdy jste neslyšeli jeho hlas, nikdy jste neviděli jeho tvář a jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte Písma, protože vy myslíte, že v nich máte věčný život – a právě Písma svědčí o mně; ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Slávu od lidí nepřijímám. Ale vás znám: nemáte v sobě Boží lásku. Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Přijde-li jiný ve vlastním jménu, toho přijmete. Jak vy můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu jen od samého Boha? Nemyslete si, že já na vás budu u Otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš, na kterého vy spoléháte. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li však tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?“

Zamyšlení:

Těžké evangelium, ne? Vlastně ani ne, je to tak jednoduché … Jednoduché pro toho, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš – ten, který nás přišel vykoupit z hříchu. Farizeové tomu nevěřili. Tedy většina. Pochybovali. Jak by mohl člověk, o kterém věděli, že byl synem obyčejné ženy, být Božím synem? Jak by se mohl sám Ježíš vyvyšovat nad ně? Nad nejmoudřejší, nejspravedlivější, nejdůvěryhodnější, nej… Odmítli ho přijmout, ne proto, že by nedokázal svou moc a sílu od Otce, ale proto, že mluvil pravdu. Pravdu o nich, a pokud by ho přijali, museli by se změnit.

Občas se nevěřící ptají věřících: „A odkud víte, že Ježíš mluvil pravdu? Co když to byl další lhář?“ Odkud to víš ty? Já na to vždycky říkám: „Podle Jeho skutků.“ Ne ty, které byly napsány, ale hlavně ty, které jsem já osobně s Ním prožil. Protože to hovoří o Boží přítomnosti. A i v dnešním evangeliu se píše: „Tyto skutky, které činím, svědčí o mně, že mě poslal Otec.“

Možná jsi už zažil osobní zkušenost s Ježíšem, možná na to teprve čekáš, ale věz, že to přijde. Protože pokud říkáme: „Ježíš je Pán“, pak se stane zázrak ve tvém životě. Možná nebudeš hned teď vyléčen ze své fyzické nemoci, ale to, co zaručeně vyléčí, je tvé srdce. Pokud Mu ho dáš. Pokud Mu budeš důvěřovat a uvěříš, že ON je PÁN. Nebuď jako farizeové. Přijmi pravdu od Ježíše, kterou ti dává. A pokud je to nutné, změň svůj život v Něm. Neboť jen On ví, kdy budeš opravdu šťastný.

Plug and Pray:

Pane, občas mám pocit, že jsem vzdálený. Občas neslyším Tvůj hlas. Občas pochybuji o Tvé velikosti. Prosím, pomoz mi vidět pravdu, kterou mi o mně samém říkáš. Pomoz mi vidět sama sebe Tvými očima, a pokud je to nutné, pomoz mi změnit můj život. Moje nitro. Pane, přijď a proměň mě. Amen.

V akci:

Najdi si dnes chvíli – 15 minut a jdi se projít. Nevím, jaké je počasí venku, ale třeba i do deště. Jdi ven a nejlépe sám. Sám ve svém nitru, promluv si s Bohem během chůze. Zůstaň chvíli s Ním, mimo svůj pokoj, ve kterém se modlíš. Uděláš něco nejen pro prohloubení svého vztahu s Ním, ale i něco pro zdraví.

Bonus:

Setřásám ze sebe bohatství tohoto světa, ať tě znovu vidím.

Zpět na titulní stránku