Proč?

16. 2. 2018

Evangelium: Lk 9, 14-15

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“

Zamyšlení:

Mnohdy se ptám Boha na podobné otázky, jak se ptali Janovi učedníci. Proč se oni postí tak mnoho a Ježíšovi učedníci ne tak často? Proč je někdo šikovnější, má lepší práci, hezčí dům, více štěstí, milejší manželku apod.?

Ježíš odpovídá zcela jinak než bychom čekali. Nelituje, nepřitakává, nevyhýbá se, neříká: „Protože…“, jak to často děláme my, a pak to skončí u porovnávání a pomluv.

Kristus je přece smyslem života. Jeho přítomnost je dostatečný důvod k radosti, na chválu a dík. S ním vyřešíme všechny naše otázky, musíme se však ptát jak a co máme dělat, ne proč se nám to děje. ON je odpovědí.

Plug and Pray:

V dnešní modlitbě, Pane, předávám své starosti, své proč, své nedokončené věci, vše, s čím nejsem spokojen. Dej mi pocítit Tvou blízkost v mém nitru, abych si uvědomil, že TY jsi moje radost a že mě nenecháš v potížích.

V akci:

Budu si všímat maličkostí a běžných věcí, které jsou kolem mě. Budu citlivý na situace a lidí, které dnes potkám. Uvědomím si, že mám být za co a za koho vděčný a že mám toho vlastně tak mnoho. Uvědomím si to, že dnes jsem nejlepší verzí sebe sama a že se nemusím porovnávat s nikým, protože nikdo nemá takovou cestu jako já. A Bůh o mně ví, vede mě, a když jsem s Ním, nemohu zabloudit. Nebudu se ptát proč, ale Jak nebo Co mohu udělat v mé situaci, Ježíši?

Bonus:

Já jsem cesta, pravda a život

Zpět na titulní stránku