Pravdivost či malomyslnost?

18. 2. 2018

Evangelium: Mk 1, 12 – 15

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“

Zamyšlení:

„Obraťte se a věřte evangeliu“ – už tolikrát jsme to slyšeli, známá pasáž, nic nového… Ale můžeme si říct, že na jejím základě i jednáme? Nebo jsme jen pasivními posluchači či čtenáři? Jsou naše dny pouze rutinou, kde Boha (v lepším případě) již nějak „zařadíme do programu“ nebo se vědomě snažíme stále nově obrátit – zanechávat naše hříchy, otroctvím, závislosti a náklonnosti k špatnému a tak konat pokání? Myslím, že ve většině případů pravdivý pohled na nás samé odhalí naše selhání a neschopnost i v této oblasti. Ale máme věřit evangeliu. I když padáme, málo se kajeme nebo se zdá, že se o kajícnost spíš nesnažíme, než snažíme, skrze evangelium poznáváme vzkříšeného, ​​vítězného, ​​milosrdného Ježíše. Hleďme na sebe pravdivě, ale nedejme se přemoci myšlenkami malomyslnosti. Snažme se z celé síly žít život jako Ježíš, ale nezapomínejme věřit v evangelium – radostnou zvěst. Ježíš zaplatil za naši nemohoucnost, lhostejnost, hříšnost. Buďme kajícími hříšníky, kteří vědí, že bez něho by nic nedokázali, ale jsou si vědomi i toho, že jsou milovanými a že je jim odpouštěno. Ježíš chce, umí a může jednat i navzdory lidským slabostem.

Plug and Pray:

Drahý Ježíši, prosím, dej mi pravdivý pohled na sebe. Prosím Tě o pravou kajícnost a úplné zanechání všeho, co mě odděluje nebo vzdaluje od Tebe. Děkuji Ti, že jakkoli se cítím, cokoli jsem zpackal, Ty jsi nad vším, jsi Milosrdenstvím a vedeš mě. Dej, ať se vždy spoléhám pouze na Tebe a tak i navzdory svým pokleskům se raduji z toho, že Ty mě neopouštíš, ale bdíš nade mnou. Amen.

V akci:

Dnes se můžeme speciálně soustředit na zpytování svědomí. Zkusme mu věnovat delší dobu, případně si určeme blízký termín, kdy přistoupíme ke svaté zpovědi. Hříchů litujme, ale nedávejme příležitost neužitečným výčitkám zlého a nepokoji – Ježíš už zaplatil – poděkujme Mu za to J.

Bonus 1:

There is no place that is s dark I can not find you, Wherever you are, if you need proof look at these Scars and know that I love you – Neexistuje tak tmavé místo, kde bych tě nenašel, kdekoliv se nacházíš. Pokud potřebuješ důkaz, podívej se na tyto jizvy a věz, že tě miluji.

Zpět na titulní stránku