Poznávání

31. 3. 2017

Evangelium: Jan 7, 1-2. 10. 25-30

Ježíš chodil po Galileji; po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu židé ukládali o život. Blížily se židovské svátky stánků. Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on – ne veřejně, ale potajmu. Někteří lidé z Jeruzaléma se ptali: „Není to ten, kterého chtějí zabít? A hle: mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli přední muži skutečně k přesvědčení, že je to Mesiáš? Jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je.“ Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal: „Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho neznáte. Já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal.“ Tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina.

Zamyšlení:

V dnešním evangeliu jsou Židé zmatení. Znali Ježíše jako moudrého muže z Nazareta, nedokázali si však představit, že by to byl „ten pravý Mesiáš“. Znali ho, ale nepoznali v Něm Syna Boha. Ježíš toužil a touží i dnes, aby o Něm lidé věděli vše, aby Ho poznávali, aby byly Jeho přáteli. Poznávání Syna však předchází poznávání Otce. Poznávání dvou cizích lidí. Ten zajímavý pocit objevování něčeho nového, vlastností člověka, ke kterému nás něco přitahuje a ani nevíme co. Toužíme s ním být stále víc, dokážeme s ním mluvit hodiny, zajímáme se jeden o druhého, sdílíme starosti i radosti. Takto vzniká důvěra – úcta – vztah. Jak by se vám líbilo, kdybyste na setkání přišli jen vy, kdybyste mluvili jen vy a druhá strana se dívala ven oknem?

Náš Bůh nás dokonale zná, On však touží být poznáván, chce komunikovat. Dokonce se nám dvoří, přesně jak se muž dvoří ženě, vábí nás, chce mít s námi vztah, dává se bezpodmínečně celý. A co my? Odpovídáme na Jeho volání, věnujeme Mu čas, kdy On čeká na nás ve svatostánku a tolik nám chce toho říci, těší se, jak by nás vyslechl. Ale my nepřijdeme, mlčíme, odmítáme, ignorujeme, zapomínáme…? Nebo máme otevřené srdce a víme, že náš Otec je číslo 1 za každých okolností, proto je první za kým přijdeme, komu děkujeme, koho prosíme, s kým si povídáme?

Plug and Pray:

Pane, jsem tady, přesně taková/ý jaká/ý jsem s tím dobrým i méně dobrým. Vidíš mé slabosti, mé silné stránky, má odmítnutí, i má přání. Jsi před mým srdcem a klepeš, šeptáš, ať ti otevřu. Jsem zde. Otevírám své srdce, mlčím… Vejdi a mluv, poslouchám. Drahý Ježíši, dobývej neustále mé srdce, dej mi sílu odolávat pokušení a vtiskni do mého nitra větší touhu po tobě, po poznávání Tvé velké Lásky ke mně. Amen.

V akci:

Dnes si sedni v tichosti do kostela. První chvíle budeš mít plnou hlavu myšlenek, ale podívej se nahoru na kříž. Ježíš je tady, čeká tě. Padni dnes pod kříž, vylej mu své nitro, poděkuj, odpros, popros. A potom mlč, poslouchej, dovol Mu říci ti Jeho vyznání.

Bonus:

LoveLetter from God (pouze v angličtině) nebo písnička God knows you

a něco v češtině

Zpět na titulní stránku