Poznám ho?

16. 12. 2017

Evangelium: Mt 17, 10 – 13

Když sestupovali z hory, zeptali se učedníci Ježíše: „Pročpak učitelé Zákona říkají, že napřed musí přijít Eliáš?“ Odpověděl: „Eliáš jistě přijde a obnoví všechno. Ale říkám vám: Eliáš už přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět.“ Tehdy učedníci pochopili, že jim mluvil o Janu Křtiteli.

Zamyšlení:

Po přečtení tohoto evangelia ve mně zůstala rezonovat tato slova: „Ba pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co chtěli. Rovněž bude od nich trpět Syn člověka.“ Ježíš vypráví o tom, že Boží prorok, posel, jehož příchod měl být pro lidi znamením, přišel mezi ně a oni ho nepoznali. Předpověděl, že totéž se stane i v jeho případě. Nepoznají ho, ba ještě ho i zabijí. My jsme křesťané, my jsme uvěřili, že je Božím synem. Máme však srdce otevřené pro vnímání Božích znamení v našich životech? Víme, že Bůh skrze nás a v nás koná, ale vnímáme jeho přítomnost i v lidech, které běžně potkáváme? Pokud ano, vážíme si tohoto „Božího šepotu“ nebo je bez zvážení odsunujeme na vedlejší kolej od svých vlastních tužeb? Ježíšův příchod byl také symbolem, který málokteří lidé v té době pochopili. Byl a ještě je symbolem neuvěřitelné Boží lásky k člověku a naděje pro spásu jeho duše. Poznal jsem i já toto znamení, symbol? Proč mi ho Bůh dal poznat?

Plug and Pray:

Pane, díky Ti za všechny lidi, které mi posíláš do cesty. Prosím, pomáhej mi vidět v nich Tvé posly, Tebe samotného.

Díky Ti za to, že mě miluješ, záleží Ti na mně, a proto působíš v mém životě svou láskou. Prosím, pomáhej mi být více citlivým na Tvou lásku.

Díky Ti za dary Ducha Svatého, které mi pomáhají rozeznávat Tvé sny, které pro mě sníš, od lží Zlého. Prosím, pomáhej mi je správně využívat. Amen.

V akci:

Dnes si všímej zázraků, Boží přítomnosti kolem sebe a v modlitbě mu za to poděkuj. Může to být slovo přítele, které pohladí srdce, zázrak, že jsi všechno stihl, nebo sluneční paprsky odrážející se od sněhu, ze kterých máš pocit, že to Bůh připravil jen pro Tebe, aby Tě udělal šťastným.

Bonus:

Poznávej Ho kolem sebe, poznávej Ho blíže.

Zpět na titulní stránku