Pouť našeho děkanátu na Velehrad

4. 9. 2017

Pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a za nová kněžská povolání k zasvěcenému životu proběhne v sobotu 23. 9. Odjezd autobusu ve 14:00 od kostela. Cena jízdného 100,-.

Tento rok také proběhne první ročník pěší pouti. Informace přímo u P. Lišky.

Program:

15:00 modlitba růžence

16:00 adorace

17:00 mše svatá

 

Zpět na titulní stránku