Pouť našeho děkanátu na Velehrad

7. 3. 2019

Pouť na Velehrad za naše rodiny a za nová povolání ke kněžské službě a k zasvěcenému životu.

Tradičně jsme otcem arcibiskupem zváni ke společné modlitbě za naše rodiny a za nová duchovní povolání. Na základě prosby, kterou vznesli faráři našeho a veselského děkanátu, bylo datum z pro nás ne příliš ideálního zářijového měsíce přesunuto právě na měsíc březen. Pouť se uskuteční v sobotu 23. 3. Odjezd autobusu je v 14:00 od kostela. Odjezd autobusu z Velehradu, 30 min po skončení mše svaté, cca v 18:30. Cena za dopravu 100,-. Od 15:00 do 16:30 bude na Velehradě připraven program pro děti. V rámci této pouti je připraven celodenní program pro ministranty. Více informací později. Tradičně se také v tento den vydá skupina pěších poutníků. Společný odchod v 6:30 z Vracova.

Zpět na titulní stránku