Potřebujeme ještě další znamení?

21. 2. 2018

Evangelium: Lk 11,29-32

Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš.“

Zamyšlení:

Máme kde bydlet, ale stále sníme o královských palácích. Máme co jíst, ale stále se nám zdá, že máme malý výběr. Máme školu, práci, ale stále nejsme spokojeni, kolik vyděláváme. Jsme lidé, kteří stále touží po něčem lepším, větším, úžasnějším. Bohužel to takto nemůže jít donekonečna.

Lidem nestačila znamení, která dělali proroci, tak nám Bůh poslal jednou provždy svého milovaného SYNA. Znamení nad všechna znamení, LÁSKA sama. Ale i přesto, že se Láska sama procházela mezi živými lidmi, ne všichni jí uvěřili, ne všichni ji dokázali přijmout. Čekali totiž na „znamení“, jakoby jich Ježíš nedal dost. Vždyť klidně by stačilo už jen to, že byl ztělesněným Bohem zde na zemi. Ale my, hloupí lidé, kteří se snaží vysvětlit si všechno rozumem, jsme čekali na velké divy. Ty také přinesl – uzdravení nemocných, vyhnání zlého ducha, proměnění vody na víno, zmrtvýchvstání… Toto vše však mnohým nestačilo a dodnes zpochybňují Jeho důvěryhodnost.

Někdy mám takový pocit, že i kdyby se Bůh pro nás rozkrájel, ani to by nepomohlo těm, kteří ho jednoduše přijmout nechtějí, odmítají. Kde jsou ti prostí lidé z Ninive, kteří se již na Jonášově varování obrátili a činili pokání? Stačilo tak málo, aby odvrátili od sebe Boží hněv. To málo by stačilo i nám, uvěřit naplno Ježíšovým slovům a žít podle nich. Přece Ježíš je mnohem větší než Jonáš.

Plug and Pray:

Milující Ježíši, odprošuji Tě nejen za všechny lidi, kteří Tě nepřijímají a odmítají, kteří se možná bojí uvěřit, že Ty jsi ten slíbený Mesiáš, a tedy se sami obírají o milosti, kterými si obdaroval tento svět, ale také za mě, protože také často padám a svým chováním popírám Tvoje slova, kterým „naoko“ věřím. Prosím Tě, pomáhej mé nevěře a proměňuj ji na ovoce Ducha. Díky Ti za vše!

V akci:

Dnes se snaž všechny přijaté informace přecedit přes sítko Ježíšových slov, evangelia. Pokud se ti bude zdát, že něco stojí v rozporu s evangeliem, rozhodni se uvěřit evangeliu J.

Bonus:

Timothy – Láska přišla dolů k nám

Zpět na titulní stránku