Poslouchej

13. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Mt 11, 11-15

Ježíš řekl zástupům: „Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš!“

Ježíš dnes mluví o svém předchůdci – Janu Křtiteli. Na konci úryvku evangelia vyzývá, aby ti, kteří mají uši, poslouchali. Jak poslouchám – rodiče, přátele, sourozence? Jak poslouchám Ježíše? Dnes se všichni vyjadřují ke všemu – sdílejí videa s postoji, komentují… Odevšad jde hluk, hudba, jsme nervózní, když nám na pozadí něco nehraje, cítíme se trapně, někdy jsme nesví. Nejsem i já takový, že ke všemu se musím vyjádřit, vždy musím mít poslední slovo? Nejsem zaplaven množstvím informací (často zbytečných), které mě oddělují od Ježíšova tichého volání? Nemám stále v uších sluchátka, puštěný youtube? Je čas adventu – nastrčme uši a naslouchejme více: Boha, blízké.

Plug and pray:

Otče, nauč mě poslouchat Tě, nauč mě milovat ticho, neboť Ty jsi v Něm.

V akci:

Setrvej dnes v tichu na nějaký čas. Zařaď ticho do svého každodenního programu. Neboť v tichu srdce promlouvá Bůh (sv. Matka Tereza).

Bonus:

Zvuk ticha

Zpět na titulní stránku