Poslouchej!

24. 3. 2017

Evangelium: Mk 12,28b – 34

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.

Zamyšlení:

Bůh jde ve své lásce do krajnosti. Touží po tom, abychom ho milovali celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. A proč? Jsem si jistý, že proto, že právě tak miluje On! I vlasy na hlavě máme spočítány, pamatujete? A Bůh je Všemohoucí a Vševědoucí. On stvořil svět i principy, podle kterých funguje. Ví, že když mu dáme první místo v našem životě, to místo, které mu právem patří, vše ostatní už bude v pořádku.

Ježíš nás zve k lásce k druhým. Skrze Ducha nám ukazuje, jak můžeme milovat. Ano, i ty, kteří nám ublížili, nebyli k nám příjemní, ponížili nás … Je to sice mnohem náročnější cesta, ale o to víc zjevuje poselství skutečné lásky. Ježíš nás zve k tomu, abychom druhým zjevovali Jeho lásku. Lásku, jakou miluje Bůh. Lásku bezpodmínečnou a bezmeznou.

Plug and Pray:

Pane, dej, abych dokázal milovat. Uč mě své Lásce. Dej mi sílu, abych ji dokázal zjevovat i ve chvílích, kdy to bude těžké. Nedovol, aby zvítězilo moje sobectví, ale abych se dokázal překonat a udělat další krok směrem k Tobě. Amen.

V akci:

Zkusím dnes Lásku přenést do běžného života a zjevit ji druhým (i když se mi nebude velmi chtít) – doma můžu umýt nádobí nebo vynést smetí, spolužákovi trpělivě vysvětlit učivo…

Bonus:

Shema Izrael Adonai Eloheinu Adonai Echad (Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, je jediný Pán.)

Zpět na titulní stránku