Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Velikonocům 2017

18. 4. 2017

U příležitosti velikonočních svátků se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner.

Drazí bratři a sestry,
v tyto dny plné velikonoční radosti si nově uvědomujeme, kdo vlastně jako křesťané jsme. Jsme velikonoční lidé, kteří se zrodili z Kristovy lásky, která vzala na sebe hříchy všech lidí i s jejich důsledky. Kristus zanesl naše hříchy na kříž. Tam za nás zemřel, ale pak vlastní mocí vstal z mrtvých, protože svou smrtí smrt zrušil. Moc smrti spočívá v tom, že všemu bere smysl. On dal své smrti smysl, když ji obětoval za spásu světa. Tak se ukázalo, že proti lásce je i smrt bezmocná.
Při nočním bdění o svaté noci jsme obnovili svůj křestní slib, abychom si připomněli náš vlastní křest, v němž jsme byli ponořeni do Kristovy smrti, umřeli jsme hříchu a zrodili se k novému životu v milosti. Stali jsme se novým stvořením. Proto už nemůžeme žít jako pohané, i když žijeme uprostřed lidí, kteří Krista neznají, kteří mají jinou kulturu a jinou morálku. Na křtu jsme pro svět umřeli, spolu s Kristem jsme byli pohřbeni, ale dostali jsme Boží život, život milosti. V postní době jsme často hleděli na Kristovu tvář, abychom vnímali jeho lásku a zároveň čerpali sílu k novému rozhodnutí být svobodný od světa a žít s Kristem a pro Krista, který nás uchvátil. Křesťanský život je sice náročný, ale krásný. Denně se přesvědčujeme, že vlastní silou nedokážeme žít dokonale, ale víme, že všechno je možné pro toho, kdo věří, kdo počítá s Boží milostí.
Velikonoce nejsou jen dny radosti, ale i síly a naděje. Ti, kteří se setkali se Vzkříšeným, se stali jeho svědky a hlasateli, protože velikonoční zkušenost si nemohli nechat pro sebe. Proto každému z Vás přeji a vyprošuji odvahu žít novým životem se stále znovu opakovanou zkušeností velikonoční víry. Mějte odvahu žít jako křesťané. Každý, kdo se narodil z Boha, vítězí nad světem. Rozdělte se s lidmi ve svém okolí o radost z Boha a zkušenost víry.
Požehnané Velikonoce přeje arcibiskup Jan
Zdroj: http://www.ado.cz/clanek/pastyrsky-list-arcibiskupa-graubnera-k-velikonocum-2017
Zpět na titulní stránku