Otec a učitel!

19. 3. 2017

Evangelium: Lk 6, 36-38

Ježíš řekl svým učedníkům: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“

Zamyšlení:

Lukáš 6, 17 – 19 mluví o velkém počtu lidí, kteří se k němu tlačili, protože z něj šla velká síla. A právě tento moment Ježíš využívá, aby poukázal na to, od koho je tato síla. Ba co víc, Ježíš říká, že tuto sílu máme mít i my! Říká: „…buďte, jako je váš Otec!“ Ježíš nám přikazuje, abychom následovali našeho Otce a tím měli podíl na nebeském království! Kristus nás učí dívat se na člověka s láskou, abychom byli milosrdní, nesoudili, odpouštěli. Vždyť kolikrát byl k nám Bůh milosrdný? Kolikrát nám již odpustil? Kolikrát nás nesoudil, přestože mohl? Vždyť zadarmo jsme dostali a zadarmo máme dávat, a navíc nám Kristus zaručuje ještě hojnost odměny.

Plug and Pray:

Pane, buď mi učitelem, vejdi do mého srdce a veď jej, uč jej Tvé lásce. Nauč mě být milosrdný, nesoudit a odpouštět vrchovatou mírou, jak jsi to již tolikrát učinil Ty mně. Amen

V akci:

Je v mém životě někdo, ke komu jsem nebyl milosrdný? Koho jsem soudil nebo mu neodpustil? Jestli ano, napíši mu SMS nebo mu zavolám a řeknu mu, že mě to mrzí.

Bonus:

Nebojím se překážek?

Zpět na titulní stránku