Nezištnost lásky

12. 12. 2017

Evangelium: Mt 18, 12 – 14

Ježíš řekl svým učedníkům: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.

Zamyšlení:

Co znamená být malým?

Být malým pro mě znamená podle vzoru sv. Terezie z Lisieux, učitelky Církve prožívat „slabost“ před Pánem. Zůstat v pokoře, pokoji před Ním a rychle se navrátit do Jeho náruče Lásky, ať se mi stane cokoli.

Často pod pláštěm zbožnosti, založeném na dosahování výsledků, hledáme spíše sebe samých. Až krize v životě nás mnohých naučí brát vážně naše lidství. Přijetím své slabosti jsme dokázali odevzdat svůj život Božímu milosrdenství. Díky pokornému pohledu na sebe samé jsme objevili jistotu, že lidské srdce touží po Boží lásce, která neočekává lidské výkony, ale upřímnou dětskou důvěru, a že AŽ ve spojení s láskou k Bohu a k bližním se lidský život stává skutečně plodným.

Tomu se často naše nitro brání. Chceme být soběstační a svou slabost zakrýváme, i sami před sebou, protože si „blbě domýšlíme“, že nám naše chyby odpírají Jeho lásku. Tímto postojem se sami vylučujeme z Božího života!

Plug and Pray:

Otevřít se milosti pomocí očišťování srdce je hlavním bodem duchovního života. Co všechno v mém srdci, mysli nosím, je mým Bohem – neklid, strach, nedůvěra, pýcha … L

V akci:

Dovol LÁSCE, aby Tě našla v pokoře a důvěře tam, KDE JSI a KDO JSI … A zažiješ milosrdenství. Nebojme se své slabosti J, neboť ona nejvíce přitahuje MILOST do našeho života.

Bonus:

Podobenství o ztracené ovci.

https://www.mojevideo.sk/video/164be/podobenstvo_o_stratenej_ovci.html

 

Zpět na titulní stránku