Nezapomeň na Toho, kdo tě miluje!

6. 3. 2017

Evangelium: Mt 4,1-11

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.’„ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’„ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’„ Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’„ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu.

Zamyšlení:

Jsme pokušení. Bojujeme, padáme, vstáváme, milujeme, prostě jsme tady a pokušení nás také neobejde, protože neobešlo ani Ježíše. Je čas půstu, kdy máme možnost, jak i jiné dny trávit čas s Ním, s jediným, milujícím Bohem. Je to důležité, ale víš, proč je to důležité? Určitě ne pro Boha, On vůbec nepotřebuje naše modlitby, On je přece svatý i bez toho, ale potřebujeme tuto možnost my. Potřebujeme ji z několika důvodů a jeden z nich je ten, že čím více známe Pána, čím více jsme s Ním ve vztahu, čím více čteme Písmo a posloucháme, co nám chce říct, tím více jsme schopni odolávat pokušení a Zlému.

Všimli jste si, na čem se ďábel snažil chytit Ježíše, v jaké oblasti ho pokoušel? Na identitě. Na tom, kdo je. Řekl mu: „Pokud jsi Boží Syn…“ Ďábel nás vždy pokouší na identitě. Padneme a hned nám našeptává, jaký jsme hloupí, neschopní, jako něco nedokážeme, začneme často pochybovat o tom, že nás Taťka, Bůh miluje, pochybujeme, že nám bude věřit, když jsme znovu a znovu padli v téže věci. Ale to je lež, pokušení, to není pravda, co nám on našeptává! Protože On je tady, aby nás zvedal, aby nám říkal, že jsme krásní, úžasní, schopní, silní, stateční a že nám věří. Nicméně, na toto jsme schopni zapomenout, nebude-li vztah s Bohem. Nežijme jen z chleba, z facebooku a z informací ze světa, žijme i z Božího slova a ze vztahu s Bohem a užívejme si, jak nás má rád a jak se o nás stará. Užívejme si dobrodružství s Ním.

Plug and Pray:

Pane Ježíši, mnohokrát jsem padl a podlehl pokušení. Zapomněl jsem na čas s Tebou a tak jsem postupně zapomínal, kdo jsi Ty a jaký si, ale také kdo jsem a jak úžasně jsi mě stvořil. Bez Tebe nedokážu nic, odpusť mi všechno a vezmi všechno, co ničí můj vztah s Tebou a každou lež, které jsem uvěřil. Prosím, dej mi Ducha Svatého, ať mě naplní, ať je se mnou, naučí mě všechno a připomene všechno, co jsi řekl a co mi neustále říkáš. Amen.

V akci:

Ve svobodě se zřekni dnes všeho špatného, ​​čemu jsi uvěřil a lžím, kterým jsi o sobě uvěřil, odevzdej to Bohu a popros Ducha Svatého, aby tě naplnil a aby naplnil každé místo v Tvém srdci.

Bonus:

On je naše síla!

Zpět na titulní stránku