Nevyhovuji každému, nevadí! Stačí, když potěším Ježíše

15. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Mt 11, 16-19

Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a volají na své druhy: ‚Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.‘ Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ‚Je blázen.‘ Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: ‚Je to žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků.‘ Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky.“

Dnes je doba nároků, doba srovnávání, povinností a vyslovených i nevyslovených požadavků. Někdy se možná necháme strhnout tímto světem – buď my sami smýšlíme „různě“ (a ne zrovna nejlichotivěji) o druhých, nebo si příliš připouštíme názor druhých o nás a naší identitě. Ale nikdy se nebudeme líbit každému! Správné věci někdy vyžadují, abychom se druhým nelíbili, a někdy ani „v neutrálních“ činech (které nejsou dobré ani zlé), ať se jakkoli budeme snažit, „nesedneme“ všem. Lidé budou vždy jen lidmi. Nelíbilo se jim, ani když se Jan postil, ani když Ježíš dokázal sdílet radost s druhými při jídle a pití. Ani my nebudeme vždy a každým přijatí. Nedejme se definovat názory druhých, nechme se jimi formovat pouze v dobrém, v růstu k Bohu, ne ke komplexům.

Plug and pray:

Pane Ježíši, díky Ti, že nikdy nebudu moci najít u lidí plnou útěchu. Že se nemusím nechat definovat svými skutky a ty mi ani neubírají z mé hodnoty. Prosím, dej, abych dokázal dělat správné věci a při mých „neutrálních“ či dokonce dobrých činech se nenechal znechutit názory druhých. Tobě se chci líbit a vím, že se Ti líbím i se svými nedokonalostmi. Miluji Tě, Ježíši.

V akci:

Které situace mě potápějí? Kdy se cítím nepřijatý? K Ježíši se budu utíkat v krátké, střelné modlitbě.

Pokud ses v tom nenašel, tak zkus přehodnotit své myšlenky. Jak smýšlím o chování druhých? I oni se líbí Bohu a jejich chyby ani hříchy neubírají nic z jejich hodnoty.

Bonus:

Jak nás asi vidí Bůh? A jak se díváme my na sebe i na druhé?

Zpět na titulní stránku