Neplánovaně plánovat s Bohem

27. 3. 2017

Evangelium: Lk 1, 26 – 38

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Zamyšlení:

Večer, jdeš spát a ještě si zkontroluješ plán na zítra. Ráno běžíš do školy či práce, pak pracovní oběd, odpoledne jednání, vyzvednout děti ze školy či školky, nákup, navařit večeři, dát vyprat, vyžehlit tu velkou kopu od minula, připravit projekt na zítra atd. Tak to jde den co den, pořád dokola, i když s malými obměnami. Bez plánování by to určitě nešlo, a tak stále plánujeme život, práci, dovolenou, a kdyby se dalo, tak naplánujeme i počasí. Žijeme v neustálém plánování, protože kdo neumí plánovat, nebude úspěšný, nestihne všechno vidět, slyšet, sledovat, či zažít a bude zkrácen, protože nestihl to, co mu dnešní svět naplánoval.

Neumíme si najít čas na Boha, jen tak si odpočinout v Jeho stínu, či poshovit v Jeho nekonečné Lásce.

A tady přichází Maria, jednoduchá mladá žena, bez přeplněného diáře, raduje se z každého okamžiku. Otevírá srdce Božímu volání, které přichází prostřednictvím anděla. Přijímá výzvu stát se matkou Božího syna a vzdává se svých plánů. Neplánovaně plánuje s Bohem – neví sice, co ji čeká, ale její důvěra je velká. Stává se služebnicí Nejvyššího, aniž to měla naplánované ve svém diáři.

Plug and Pray:

Pane, dej, abych Ti dokázal předat svůj čas, který jsi mi Ty dal jako velký dar. Pomoz mi, abych jím neplýtval a využíval ho rozumně. Ať je vždy v mém plánu i čas s Tebou, ať mám otevřené srdce pro neplánované plánování s Tebou. Amen.

V akci:

Dnes si poznačím do svého diáře 30 minut s Otcem, ať už ho strávím modlitbou, tichým rozhovorem, nebo jen tak poshověním v Jeho náruči. Dovolím Bohu měnit můj plán, protože on ví, co je pro mě to nejlepší.

Bonus:

Čas je dar.

Zpět na titulní stránku