Není žák nad učitele

23. 3. 2018

Evangelium: Jan 10, 31-42

Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen člověk, a děláš ze sebe Boha.“ Na to jim Ježíš řekl: „Ve vašem Zákoně je přece psáno: `Já jsem řekl: Jste bohové.‘ Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo Božího slova – a Písmo nemůže být zrušeno – můžete vy říkat o tom, kterého Otec posvětil a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl: `Jsem Syn Boží‘? Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ Znovu by se ho byli rádi zmocnili, ale on jim unikl. Zase odešel za Jordán na to místo, kde dříve křtíval Jan, a tam zůstal. Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali: „Jan sice neudělal žádné znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo pravda.“ A mnoho jich tam v něho uvěřilo.

Zamyšlení:

Židé si v těchto verších všímali nesprávné věci: „Jak se opovažuje toto říct?! Kdo on je?!“ Ježíš je napomíná: „No tak, lidé, vždyť otevřete oči a dívejte se, co dělám! Zde jsou důkazy! „

Později v Evangeliu hovoří o tom, že strom se pozná po ovoci. Pokud si nejsme jistí, hleďme na ovoce, hleďme na skutky. Jen tak rozpoznáme přátele od našich nepřátel. Tak poznáme srdce lidí. Také buďme připraveni i na to, že v okamžiku, kdy budeme konat Kristovy skutky, budou nás druzí hanět a odsuzovat. Nebudou se dívat na to, co konáme, ale zvolají: „A ty si prosím tě kdo?!“

Plug and Pray:

Pane, nauč mě znát strom po ovoci a nenechat se splést jeho květy.

V akci:

Vzpomeňme si na lidi kolem nás, se kterými nevycházíme. Zkoumejme chvilku dané vztahy a všimněme si, zda jsou naše spory postaveny na reálných skutcích, nebo jen na podezření a nesympatii. Jestliže takový vztah najdeme, možná by stálo za pokus přehodnotit náš přístup k dané osobě. Nemusíme se hned stát přáteli, ale můžeme se k ní jen chovat férověji a bez nevraživosti.

Bonus:

To, co děláme, nás zosobňuje

Zpět na titulní stránku