Neboj se přijmout…

19. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Mt 1, 18-24

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než začali spolu žít, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,‘ to znamená ‚Bůh s námi‘. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

Jak často se cítíš nepřijatý, bezcenný, bezmocný? Nebo jinak… Jak často nechceš přijmout někoho, kdo Ti je nesympatický? Myslím, že každý z nás z nás prožívá tento boj každý den. I Josef měl problém přijmout Marii, aby ho společnost neodsoudila. Marie byla však odhodlaná říct Bohu ano. Její láska byla mnohem větší než předsudky lidí. Mariino rozhodnutí později Josef pochopil… Přijetí znamená být nablízku tomu, koho milujeme a rovněž být blízko Bohu, který nás za to odměňuje. On nehledí na náš hřích. Jednou mi jeden kněz při svátosti pokání řekl, že Bohu nezáleží na tom špatném, co jsem udělal, ale mnohem vzácnější mu je to, co jsem jako hřích nezmínila, čili vše dobré, co jsem vykonala. Nebojme se otevřít srdce pro Boží lásku, protože ona už dávno zvítězila, a proto můžeme zvítězit i my. 

Plug and pray:

Drahý Bože, děkuji Ti za všechna dobrodiní, které konáš v mém životě. Prosím Tě, abych se dokázal zastavit, zahloubat se do sebe a mohl tak pocítit Tvou velkou lásku a cítit se Tebou přijatý a milovaný a nauč mě, prosím, přijímat i ostatní lidi. Amen.

V akci:

Zkus se dnes pomodlit za někoho, kdo Ti není příliš sympatický, nebo za někoho, kdo tě právě zranil. Možná právě on potřebuje Tvou modlitbu.

Bonus:

Chceme víc?

Zpět na titulní stránku