Návštěva kostela v době vánoční

18. 12. 2020

Po celou dobu vánoční máte možnost návštívit kostel s jesličkami, a to v čase od 9:00 – 18:00 hodin, mimo čas bohoslužeb.

Jste všichni zváni i s dětmi ke zdobení stromku u jesliček, prostřednictvím modlitby. Za každou modlitbu k dítěti Ježíši, která bude u jesliček, můžete přidat jako symbol modlitby ozdobu na stromeček.

Zpět na titulní stránku