Nauč se milovat, i když od života dostáváš jen to špatné.

1. 3. 2018

Evangelium: Lk 16, 19-31

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: `Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň kousek prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.‘ Abrahám však odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.‘ (Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.‘ Abrahám odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!‘ On však odporoval: `Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.‘ Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.’“

Zamyšlení:

Lazar, i když dostal za svého života pouze to špatné, musel se naučit nějakým způsobem milovat, jinak by se do nebe nedostal. Boháč vše dobré získal za svého života, ale nechal si to jen pro sebe. Neměl otevřené a štědré srdce, nedíval se na potřeby blízkých, sousedy, ani potřeby Lazara, přesto, že ho znal jménem. A možná ještě horší je, že se na potřeby díval, ale bylo mu to lhostejné. A možná mu to nebylo lhostejné, možná mu ho bylo i líto, ale zůstalo to jen při tom. Láska k druhým zůstala při emocích, nenásledovaly skutky a láska bez skutků… Měl toho mnoho ve svých rukou a nakonec by to vyměnil za kapku vody. Kdo ví, jak Lazar miloval, než měl otevřené a vnímavé srdce pro bratry, pro druhé, i pro boháče. Kdo ví, jak se díval na Boha ve svém utrpení, a jak to obětoval a proměňoval na lásku. Kdo ví, jak já hledím na Boha a jak proměňuji svou bolest, své starosti, svůj život…

Plug and Pray:

Dobrý Otče, děkuji ti za všechny milosti, které mám. Za věci. Za lidi. Za mé vlastnosti a talenty. Za tvou nekonečnou lásku. Kéž bych byl úrodnou půdou, kam tvé dary padají. Kéž by se ze mě stal strom, v jehož stínu budou jiní odpočívat. Prosím…

V akci:

Dnes zkusím být nespokojený s láskou pouze na úrovni emocí. Když mě někdo potěší, řeknu mu, že mi udělal radost. Když uvidím někoho plakat, půjdu ho potěšit nebo plakat s ním. Přetavím lásku do jednoduchých skutků.

Bonus:

Jednoduché skutky lásky

Zpět na titulní stránku