Misijní víkend

30. 10. 2022

Pro Papežské misijní dílo se letos spojily obratné ruce našich dětí a farních babiček se štědrýma rukama farníků a podařilo se vybrat 7300,- Korun.

Farní babičky přinesly těsta na štrúdly a jablka, a pak pekly výborné štrúdly s ořechama a rozinkama v rumu. Děti vyráběly při schůzkách po dětských mších svíčky. V sobotu měly děti na faře přespávačku se spoustou úkolů: zabalit štrúdly, trubičky a sušenky na jarmark, seznámit se s misijním klubkem a bát se při bojovce na zhasnuté faře

V sobotu večer jsme se s dětmi modlili misijní růženec s rozsvěcením barevných svic za každý kontinent. Svíce umísťovaly děti pod osvětlený glóbus u oltáře. Ve čtyřech desátcích také zazněla modlitba Zdrávas Maria v cizích jazycích: latinsky, anglicky, japonsky a německy.

V neděli jsme si při mši sv. připomněli dílo Bl. Pauliny Jaricot. Tato dáma s pomocí svého bratra Filease Jaricota, který byl knězem, obnovila modlitební společenství Dílo šíření víry – první dílo Papežských misijních děl. Roku 1819 založila Společenství živého růžence, které bylo původně zamýšleno jako podpora misií, ale později se z něj stala modlitební akce na jakýkoliv dobrý úmysl. Roku 1922, tedy století po založení Díla šíření víry, přijal papež Pius XI. toto dílo jako papežské, pontifikální dílo (odtud „Papežská misijní díla“). My si letos tedy připomínáme sté výročí založení této instituce. Děti přinesly při mši před oltář dary, které připomínaly obyvatele jednotlivých světadílů.

Po mši se konal misijní jarmark, který měl opět velký úspěch u farníků i u dětí. Co se nepodařilo prodat, to děti rozdaly, a tak snad udělaly radost většině lidí, kteří se ten den mše sv. účastnili.

Pán Bůh zaplať všem!

 

Zpět na titulní stránku